Naar boven

Zeelands chronyk-almanach, voor't jaar 1781

1781

Zoomen en navigeren

Gevonden in dit boek

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in dit boek

Bladeren door dit boek

/ 218

Details

Permanente URL
Titel
Jaar van uitgave
Drukker/Uitgever
Taal
Onderwerp
Omvang
  • 218
Herkomst
Signatuur
  • 1027 F 47
Bron metadata

Gebruiksvoorwaarden Boeken Basis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!'Z E E L A N D S j

C H R O N Y K-

ALMA NACH, voor 't Jaar 1781.

Bevattende eene Befchryy'wg der Provincie Zeeland, vandeszclfs Opkomft tot op deezen tegemvoordigen Tyd.

Ten dienfte der Jeugd,

gefteld in VRAAGEN en ANTWOORDEN, \ Voorzien met al bet noodige, be- \ hoorende tot eene» Aftnanach. ]

dh mede veele Byzondertieden, he- j trekking hebbende tot de Provincie

i E E L A N D, I

Te MIDDELBURG, B v JAN DANE, 1

MBCCLXKXt 1 Met Privilegie. £

Sluiten