Naar boven

De Indische courant

31-05-1938

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 16

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • [ s.n.]
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1921
Periode gedigitaliseerd
  • 1921-1942
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 248
Nummer
  • 214
Jaargang
  • 17

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Revue der artisten

Revue der artisten

Hierna kwamen de spelers beurtehngs voor den microfoon om hun fa*™he en vrienden in indië enkele woorden toe te spreken. Nummer I was aanvoerder Nawir, die Soerabaia, de Soerabaiasche Kraaien en Kepoetran 29 opriep en vertelde het best te maken, in luttele weken tij ds 4i/2 kilo te zijn bijgekomen en zich best te amuseeren. Zijn bevindingen omtrent het spel in Holland zou hij wel in zijn cluborgaan vertellen. Frans Meeng was de volgende spreker, die Batavia, den V.8.0. en S.V. 8.8. aanriep en vertelde van den eersten oefenwedstrijd tegen H.B.S. wat lang niet meeviel. Hij gaf de verzekering, dat de Indische jongens straks te Rheions hun uiterste best zullen doen en zich voor de volle honderd procent zullen geven. Van koude teenen had men thans niet meer zooveel last.

Hong Djien riep Soerabaia en Tiong Hwa aan. Hij was blij eenige woorden te mogen spreken en-hoopte, dat zijn vrienden hem zouden kunnen hooren. Hij vertelde reeds heel veel te hebben gezien en genoten, het was wel wat koud, maar dat zou wel wennen. Te Amsterdam had hij zich de oogen uitgekeken en van het spel in den wedstrijd Holland-Schotland had hij veel kunnen leeren. Faulhaber, de Semaranger, richtte zich tot Semarang: „Ik ben Gerrit. „De heer Mastenbroek, zoo vertelde hij, trainde de jongens geducht, eenmaal liet hij dat over aan Bob Glendenning, d:'« heel wat wijze lessen heeft gegeven. „En als ik straks te Semarang terug ben, zal ik jelui dat wel allemaal leeren." Van der Burg riep Djocja en het bestuur van den V.8.D.0. op, vertelde wat van het verblijf, in Den Haag en deelde mede, ook 4yz kg. te zijn bijgekomen. Van Beusekom riep de vrienden te Batavia aan, informeerde naar hun gezondheidstoestand en vertelde, dat men zich best amuseerde. „De rest gelooven jullie wel, wij zijn allemaal gezond". Hukom vertelde wat van zijn wedervaren aan Bandoeng en beloofde zijn uiterste best te zullen doen straks te Rheims. „Meer hoef ik niet te zeggen". Zomers was opgetogen over de reis en over de reuzestad Den Haag. Het weer was een handicap, doch daar zou men wel aan wennen. Tan Sec Han (die anders nooit meer dan 1 woord per jaar spreekt) hield een gloeiend betoog in het Maleisch en vertelde, dat hij het noodige van de training had opgestoken. Bin Mo Heng sprak in het Chineesch en vertelde van den oefenwedstrijd der Schotten. Anwar sprak deels in het Hollandsen, deels in het Maleisch. Het spel in Holland is heel wat anders dan bij ons, vertelde hij. „Wij hebben nog heel veel te leeren, niet alleen hier, maar straks in Rheims ook". Harting richtte zich tot Soerabaia, tot zijn ouders te Lawang en tot Kepoetran 20. „Ik hoop, dat jelui het goed maken, ik maak het uitstekend, hoor. Ik kan niet meer zeggen." Tel we riep Soerabaia en Malang öp : „Hier is Rudi Telwe". Hij vertelde, dat men zich aan veel moet wennen, doch dat zulks best ging. Soedarmadji sprak in het Javaansch en vertelde, dat de oefenwedstrijd tegen H.B.S. was geëindigd in „loro-loro". Pattiwaël vertelde zijn Bataviasche vrienden feitelijk niets te vertellen te hebben, maar hij deed hartelijke groeten aan Jong Ambon. Taihutu had het ook over den oefenwedstrijd tegen H. B. S. Jack Samuels, die No. 17 had geloot, kwam de rij sluiten, zond zijn beste groeten aan Soerabaia, zijn moeder, Embong Woengoe en vertelde, dat hij het best maakte en zijn oogen uitkeek. „Reuzestad, reuzespelpeil, tot ziens." -Tot slot verklaarde Han Hollander het buitengewoon prettig te hebtoen gevonden, temidden van de Indische voetbalafgezanten te hebben verkeerd. Hem was de eer tebeurt gevallen voor het ooggetuigeverslag van den wedstrijd te Rheims te zorgen, van welke taak hij zich met buitengewoon veel genoegen zou kwijten. (Hartelijk applaus van spelers en leiders). Waarmede deze wel zeer ongineele uitzending ten einde was.

Sluiten