Naar boven

Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland

16-12-1964

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 22

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Stichting Leeuwarder courant 1947
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1947-
Periode gedigitaliseerd
  • 1947 t/m 1994
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KBDK

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Olympische zeilers Van Duyl en Jan Jongkind gestraft

Olympische zeilers Van Duyl en Jan Jongkind gestraft

De Olympische zeilers Wim van Duyl en Jan Jongkind zijn voor hun houding tijdens het Olympisch Zeiltoernooi door de Koninklijke Verbonden van Nederlandse Watersport Verenigingen voor twee jaar uitgesloten van internationale wedstrijden, waarvoor de KVNWV zeilers 'afvaardigt. Zij mogen gedurende die periode ook niet deelnemen aan oefenwedstrijden van de KVNWV. De Drakenzeiler Wim van Duyl, die deel uitmaakte van het hoofdbestuur van de KVNWV, is uit het bestuur getreden.

Tijdens het Olympisch zeiltoernooi reisde Jan Jongkind, die deel uitmaakte van de bemanning van Van Duyl, terug naar Nederland: hij was van mening dat Van Duyl door zijn gedrag in Japan de zeilprestaties nadelig beïnvloedde, hij meende bovendien dat de chef d'équipe van de zeilploeg, en de' chef de mission van de Olympische équipe niet voldoende optraden tegen Van Duyl en onder die omstandigheden wenste Jongkind niet door te zeilen. Reserve-zeiler Wayboer nam de plaats van Jongkind in.

Een commissie van onderzoek van de KVNWV kwam, na alle betrokkenen te hebben gehoord, tot de slotsom dat de houding, van Wim van Duyl in Japan inderdaad niet juist is geweest. Jongkind werd echter kwalijk genomen, dat hij tegen de wens van de chef d'équipe en de chef de mission het vliegtuig naar nuis nam. Beiden kregen dezelfde straf, die echter inhoudt dat. zij wel kunnen uitkomen in nationale zeilwedstrijden, terwijl zij individueel ook voor buitenlandse wedstrijden kunnen inschrijven. Jan Jongkind, momenteel in het buitenland, moet naar verluidt niet bijster zijn te spreken dat hij dezelfde straf heeft gekregen als Van Duyl, die door zijn gedrag de oorzaak is geweest van deze kwestie.

Sluiten