Naar boven

De Telegraaf

30-07-1992

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 28

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Dagblad De Telegraaf
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1893
Periode gedigitaliseerd
  • 1893-1994
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 98
Nummer
  • 32504
Jaargang
  • 100

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeilers aan alle kanten voorbijgevarer

Zeilers aan alle kanten voorbijgevarer

PORT OLIMPU donderd. ' De medaille-aspiraties v_ l de Nederlandse zeilploeg li ' ken, op een enkele uitzond ring na, tussen wal en sch te gaan vallen. Veel Oranj zeilers kwamen er niet as - te pas en werden van al ; kanten de loef afgestoken. Gunstige uitzonderir ' vormden de Tornado-zeile ' Ron van Teylingen en Pa' Manuel, die na drie races et

zesde plaats in het klass ment bezetten en daardot nog goede kansen houden c een plaats op het erepodiun De hoogste plaats zal het ve moedelijk wel niet wordei want de Amerikanen Rand Smith en Keith Notary hel ben na twee zeges uit dr. wedstrijden een fikse pui tenvoorsprong opgebouwd.

Zilver en brons liggen ne beslist binnen het bereik va de Nederlandse Tornado-ze lers die vrij allround zijn e onder de meeste windor standigheden goed kunne presteren.

Star-zeilers Mark Neel man en Jos Schrier hope echter absoluut op met wind. Met hun zevenc plaats in de derde race b houden zij nog aansluitir met de koplopers, hoew' ook hier zich al een duideli ke Amerikaanse kandida voor het goud heeft gemel. Mark Reynolds met fokk nist Haenel.

In de Europe-klasse is < altijd nog perspectief vo< Martine van Leeuwen. Z bezet de tiende plaats mat het puntenverschil is gerin en één goede race kan hat in de top van het klassemei brengen. Voor de Solin; equipe van Roy Heyner lij dat een stuk moeilijker. H moet bij de eerste zes zien i eindigen om te gaan ma chracen voor de medailles e deze kans lijkt inmiddels d. nig geslonken.

In de 470-klasse hadden c broers Kouwenhoven cc zeer slechte start en kwame er vervolgens niet meer as te pas en eremetaal lijkt « voor hen ook niet meer we gelegd. In de Flying Dutc] man-klasse waren de broe Potma aanvankelijk goed c dreef. Toen de wind afflau\ de, zakten zij echter van cc vierde plaats terug naar c tiende. Zij moe ten na afloop van de derc race overigens nog flink slet telen aan hun boot, want t was een stuk uit het de gescheurd. Het commentaar va bondscoach Jeroen Pels ..Er begint zich nu inde daad wat af te tekenen. Son migen lijken af te vallen e anderen blijven in de rac zij het inderdaad niet voloj Het weer zit ons ook tegei De strategie was erop gericl om 'te overleven bij licl weer, om bij meer wind c slag te slaan', maar dan mo. het weer wel omslaan en i moet een beetje meer win komen, anders zie ik h< somber in", aldus de g plaagde coach.

Van onze ~ speciale verslaggever

Sluiten