Naar boven

De Indische courant

28-08-1941

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 16

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • [ s.n.]
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1921
Periode gedigitaliseerd
  • 1921-1942
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenku
Nummer
  • 290
Jaargang
  • 20

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FILMNIEUWS. Sampoerna: „Tjioeng Wanara."

FILMNIEUWS. Sampoerna: „Tjioeng Wanara."

Men heeft reeds lang plannen gekoesterd een historische Indonesische film te vervaardigen, I»—Star Flün heeft als eerste stap In deze richting een rerhaal gekozen uit den tijd'van het rijk van Padjadjaran: „Tjioeng Wanara"; Als historische roman, ge- ' schreven door M. A. Samoen, heeft „TJloeng Wanara" reeds lang bekendheid vooral. In- West-Java, omdat het verhaal gaat. over een vazalstaatje van het machtige rijk Padjadjaran aan de rivier TJUiwoeng. Hoewel de gegevens wat betreft zeden en gewoonten van ongeveer zedhon"dèrd laaf geleden nogal vaag zrjn, is de film. die thans in Sampoema vertoond wordt, een geslaagd experiment te noemen. --- -; - ■ , ' —'t- Het verhaal gaat over. het rijk Oaloeh. (Javaansche JaartelUng) geregeerd werd door.een rechtvaardigen vorst. Deze vorst kwam te sterven en diens zwager werd tot regent ftfwnrhttrnr— van de geboorte van den kroonopvolger. T>e zwager wist echter door intrignes te bewerkstelligen, dat de zoon van zijn zuster, dié de tweede vrouw van de overleden vorst was, op den troon kwam. terwijl de wettige troonopvolger in de TJUiwoeng geworpen werd. Een-KJiahKvond de knaap echter en voedde hem op. Ka een reeks van avonturen kreeg de i>!eEg7,oon van—d*-KJiaht terug. De hoofdfilm wordt voorafgegaan doo» een film jour naai.

Sluiten