Naar boven

Bataviaasch nieuwsblad

19-08-1941

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 14

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Kolff & Co.
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1885-1950
Periode gedigitaliseerd
  • 1885-1942
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Koninklijke Bibliotheek C 96
Nummer
  • 223
Jaargang
  • 56

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Filmaankondiging Orion : „Tjioeng Wanara”

Filmaankondiging Orion : „Tjioeng Wanara”

Een legendarisch gegeven, een romantisch verhaal, en öë namen van uaiai poestaka en Dr. Poerbotjaroko in de advertenties — geen wonder dat het meer dan vol was bij de premiere van Seng Wanara", in den Orion-bioscoop te Batavia, gisteravond. De Maleische film trekt hoe langer hoe meer. De productie wordt ook steeds beter de artisten beginnen „naam" te maken. Ofschoon in deze „Star-film"- productie van het oorspronkelijke, in het gelijknamige boek van Volkslectuur door den auteur Salmoen getrouw weergegeven verhaal weinig meer overgebleven is dan de namen der personen en plaatsen — maar dit heeft deze film met vele Amerikaansche successtukken gemeen - zal „Tjtoeng Wanara" naar onze overtuiging publiek blijven _ trekken. Er wordt zeer veel aantreKKenjKs te zien gegeven i oude kleederdrachten, een serimpi-dans, en last not least de Tarzan- en Robin Hood-achtige daden van den vondeling-vorstenzoon, die, in het woud opgevoed door een kluizenaar die vergeet hem een naam te geven, zichzelf de namen geeft van den pratenden vogel „Tjioeng" en den op den mensch lijkenden aap „Wanara . En die ten slotte de stichter wordt van het roemruchte Rijk Padjadjaran ! Bij het uitgaan van de eerste voorstelling zag het buiten zwart van de bezoekers voor de tweede voorstelling.

Sluiten