Naar boven

De tijd : dagblad voor Nederland

05-09-1966

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 14

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • N.V. Drukkerij De Tijd
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1965-1974
Periode gedigitaliseerd
  • 1965-1974
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Koninklijke Bibliotheek C 236
Nummer
  • 39417
Jaargang
  • 122

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ansco J. H. Dokkum: Nieuwe baas van Olympische ploeg arts èn sportleider

Ansco J. H. Dokkum: Nieuwe baas van Olympische ploeg arts èn sportleider

(Vaa onze speciale verslaggever) AMSTERDAM, 5 sept. — Ansco J. H. Dokkum werd deze week aangesteld als de chef de mission van de Nederlandse ploeg op de Olympische Spelen in Mexico 1968. Hij is arts. Zijn beroep heeft met zijn nieuwe functie iets, maar niet alles te maken. lets. omdat het bordje „consult na afspraak" hen de komende Jajren de gelegenheid geeft iyn tUd so ln te delen dat h(j thuis raakt in achttien (!) olympische sporten.' Niet alles, omdat hU niet 1» aangesteld in de «ln van de „sportleider In de witte dokterstas" of, anders gezegd.' Tan de arte met sportieve volmachten", waarom de medisch moeilijke hoogte van Mexico voor ploegen vit de lage landen schijnt te vragen. JJeenV «egt dev heer Dokkom ..die medische materie beheers ik niet volledig. Natuurlijk Is het wel prettig dat Ik arte ben. want een roede samenspraak net de medische commissie Is wel geboden. Het probleem is trouwens interessant genoeg om me erin te gaan verdiepen."-1 ij-, - Als hij ons in zijn spreekkamer ln zijn witte dokters jas tegemoet treeót. verraadt zijn eerste vraag enigszins het waarom van zijn aanstelling. Tot driemaal herhaalt hij ..hoe vind je het?" Een antwoord geven hoeft niet. HU zelf vindt het prachtig opvolger te zijn van Simon de Wit, die hij in Tokio al op bepaalde momenten „mocht" vervangen. „Mocht". Inderdaad. Hij vond dat een eer, zoals hij de aanstelling van nu als een eervolle opdracht ervaart. Hij

glundert vol trots dat men hem heeft verkozen, nadat Slmon de Wit door persoonlijke omstandigheden gedwongen, voor de taak moest bedanken. Zo'n hoge verantwoordelijke functie bü de Olympische Spelen is de verwezeiyking van een Ideaal. „Het emotionele gebeuren van de Spelen heeft mU altijd aangesproken- De hele gedachte, de Idee. mensen uit zestig, zeventig landen t* verenigen. Dat doet mU iets." Anderen met dezelfde gedachte te bezielen lijkt ztfn eerste streven als de grote Olympische baas. Het ls hem toevertrouwd. In 1923 deed h(j reeds mee aan de Olympische Spelen In Amsterdam. Met de ongestuurde vier van Nereus roeide hij op de twee ploegenbaan van Sloten. In 193# zeilde hU als Olympische deelnemer in Kiel. HU bleef ook na zijn actieve sportloopbaan het water trouw, zoals het een man uit een Fries geslacht, waarvan de laatste, te achterhalen stamvader, een turfschipper was, behoort. HU werd — na ambtstermijnen als voorzitter van de Sportweekorganisatie en de Amsterdamse sportraad — chef d'équlpe van d» Nederlandse roeiploegen in Kopenhagen, Amsterdam en Tokio en daarna voorzitter van de roei bond. Die zal nu naar een opvolger moeten uitzien, al zal de heer Dokkum misschien nog aanblijven tot na het Jubileumfeest in het begin van het volgend Jaar.'

Dokkum ... sportleider... Simon de Wit«. ..gaande man...

Sluiten