Naar boven

De Telegraaf

23-04-1976

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 34

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Dagblad De Telegraaf
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1893
Periode gedigitaliseerd
  • 1893-1994
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Koninklijke Bibliotheek C 98
Nummer
  • 27490
Jaargang
  • 83

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mevrouw Vollebregt centraal in zeilrel door PAUL KNOOP Korver: „Ik vind het onsmakelijk"

Mevrouw Vollebregt centraal in zeilrel door PAUL KNOOP Korver: „Ik vind het onsmakelijk"

ASSENDELFT, vrijdag Mevrouw Vollebregt blijkt inderdaad verantwoordelijk te zijn voor de subjectieve voorlichting betreffende haar drie zeilende zoons en de overige leden van de zeilkernploeg. Ofschoon het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond vorig jaar met klem ontkende, dat de vrouw van de voorzitter van het KNWV iets met de persvoorlichting te maken heeft betreffende belangrijke internationale zeilwedstrijden, vertelde Simon Korver, lid van de sectie topwedstrijdzeil* port van het KNWV gisteren het bewijs in handen gekregen te hebben dat mevrouw Vollebregt zich - in ieder geval nu in het olympische jaar • en wel mee bemoeit. Simon Korver kreeg dit bewijs na een telefoontje met het Algemeen Nederlands Persbureau, dat via de

telex een subjectieve mededeling aan de kranten had verspreid. Op zijn vraag hoe het ANP aan deze gegevens kwam, kreeg hij als doorgever van dit „nieuws" de naam van mevrouw Vollebregt. Korver: „Ik vind het uiterst onsmakelijk, dat mevrouw Vollebregt dit doet, te meer, dat deze manier van handelen kort geleden mede heeft geleid tot het uit de kernploeg zetten van Fred Imhoff".

Simon Korver zegt uiteraard niet met zekerheid te weten, of mevrouw Vollebregt ook tijdens de vóórolympische spelen, vorig jaar in Canada persinformatie heeft doorgegeven. De zeilers hebben dat haar in een boze brief aan het NOC en andere instanties verweten, terwijl mevrouw Vollebregt dit zelf steeds heeft ontkend. „Maar het is wel vreemd, dat de eerste en enige steekproef, die ik neem al meteen de verdachtmaking aan het adres van mevrouw Vollebregt vergroot", zegt hij. Het sectielid vertelt tot deze test gekomen te zijn na de partijdige krantenverslagen van de laatste dagen over de internationale zeilwedstrijden in het Franse Hyeres. Hij zegt: „Er stonden lange verhalen in over de tweeling, die tot goede prestaties gekomen zou zijn. Ook werd er veel geschreven over Peter Vollebregt, die rugklachten heeft. Op het moment, dat de tweeling slecht zeilde, werd gesuggereerd, dat de weersgesteldheid hiervan de oorzaak was. Er zou zeer weinig wind op de Middellandse Zee hebben gestaan. Engelse kranten spraken daarentegen van stormachtig weet*. Over goede prestaties van de gebr, Van Werkhoven werd met geen woord gerept. Dat stemt tot nadenken".

Simon Korver die wat betreft de wijze, waarop Fred Imhoff de laatste maanden heeft gehandeld tegenover het KNWV zijn bedenkingen heeft, vertelt door dit voorval toch enig begrip te hebben voor Imhoff's motivatie. „Het is een vreemde zaak, dat ik straks samen met de overige leden van de sectie topwedstrijdzeilsport en de OVC moet meebeslissen over een voordracht van de zeilers voor de Olympische Spelen, terwijl mijn mening grotendeels gevormd zal zijn door subjectieve schaarse persinformatie". Mevrouw VoDebregt wilde zelfs geen concreet antwoord geven op de vraag, of zij inderdaad de hand heeft gehad in de voorlichting aan het Algemeen Nederlands Persbureau. „Misschien heb ik de betrokken gegevens wel doorgespeeld, maar dan is het niet aan mij te beoordelen, of het ANP deze informatie openbaar moet maken. Het maakt zelf uit wat wel, of niet belangrijk is", aldus mevrouw Vollebregt, die verder Simon Korver's mening deelde dat haar kinderen te veel in de publiciteit staan. „Joop van Werkhoven staat momenteel vierde en deze prestatie vind ik zeker zo interessant, als het feit dat mijn kinderen een keertje slecht gaan", vertelde ze.

SIMON KORVER

Sluiten