Naar boven

De Graafschap-bode : nieuws- en advertentieblad voor stad- en ambt-Doetinchem, Hummelo en Keppel, Wehl, Zeddam, 's Heerenberg, Ulft, Gendringen, Sillevolde, Terborg, Varsseveld, Dinxperlo, Aalten, Breedevoorde, Lichtenvoorde, Groenlo, Neede, Eibergen, Bor

19-08-1936

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 16
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na de Olympische Spelen te Berlijn. Ons land behoort tot de sterkste Sport-naties der wereld.

Na de Olympische Spelen te Berlijn. Ons land behoort tot de sterkste Sport-naties der wereld.

De Olympische Spelen zijn ten einde: de meest grootsch opgezette, die de wereld ooit heeft beleefd. Zestien dagen lang verschenen de woorden: Moge net Olympisch vuur lichten door alle geslachten heen tot welzijn van een naar een hooger strevende, moedigere en meer zuivere menschheid als een transparant in 't Olympische Stadion. Thans is 't Olympisch vuur gedoofd en aan de keten van de Olympische Spelen is een nieuwe schakel gevoegd: , Berlijn is voorbij. — Tokio staat voor de deur! lntusschen is 't interessant te vernemen hoe de indrukken zijn van de Nederlandsche Chef de Mission. De heer Lotsy, zeide, dat Nederland met zes gouden, 3 zilveren en 7 bronzen medailles een schitterend figuur heeft geslagen, maar als wij de balans uitvoeriger opmaken, valt onmiddellijk op, dat de plaatsing van anderen, die niet direct in de prijzen vielen, zeer behoorlijk waren. Dat duidt erop, dat wij niet alleen afhankelijk zijn van enkele sterren, doch dat liet gemiddelde op behoorlijk peil staat. In vergelijking bij vorige Olympische Spelen zijn de verrichtingen dan ook wel nooit zoo goed geweest. Daar komt nog bij, dat enkele prijzen behaald zijn in nummers, die de belangstelling van de gehcele wereld hebben. Ik denk hier aan de 100 en 200 meter athletick en de 100 M. vrije slag dames. Ik mag gerust de conclusie trekken, aldus de heer Lotsy, dat Nederland thans een der sterkste sportlanden ter wereld is. Misschien mogen wij wel eens wat laks zijn, doch als de geest goed is en de leiding voor haar taak berekend, dan is het Nederlandsche materiaal tot het allerbeste van de gehcele wereld te maken. Van alle prestaties, die op de Olympische Spelen verricht zijn, zijn die van Jesse Owens misschien wel fraaiste. Hij is mct,4 gouden medailles top-scorer, direct op hem volgt Rle Mastenbroek met 3 gouden en 1 zilveren, een zeldzaamheid, vooral voor een meisje. Maar onze vreugde over alle andere athleten, zwemmers, wielrenners, schermers, hockeyers, kortom allen, is niet minder groot. Nederland heeft niet alleen een goede voetbalploeg, maar hier te Berlijn — en te Kiel niet te vergeten — is weer eens overduidelijk aan het buitenland en ook aan het Nederlandsche publiek bewezen, dat wij ook in andere takken van sport meetellen. De verschillende takken van sport hebben wij met den heer Lotsy nog eens onder de loupe genomen. Wij stippen aan, dat het voetbaltournooi den heer Lotsen ontzaglijk is tegengevallen. De reden is, dat voetbal niet in Augustus behoort te worden gespeeld. De zwemsters zijn superieur over alle linies, wat een speciale lof inhoudt voor leiders, trainsters en trainers, in het bijzonder mevrouw Braun. — En weet U wat mij bijzonder is meegevallen, dat zijn de prestaties van 'de waterpolo-spelers, die met hun vijfde plaats een eervol resultaat hebben bereikt. De heer Kuiper heeft de jongens prachtig geleid en duidelijk is gebleken, hoe sterk het spel in ons land is vooruitgegaan. De wielrenners hebben hun traditie hoog gehouden en de noodige prijzen in de wacht gesleept. de heer Lotsy z'n tevredenheid betuigd ever alle ploegen die in de Nederlandsche équipe waren opgenomen. Het was voorts zijn stellige overutiging, geleid door waarneming van eigen athleten, dat mentaltraining en concentratie ncsdzakelijke factoren zijn om de prestaties van elke ploeg in zijn geheel en van eiken deelnemer individueel te verhoogen. Over de organisatie der Spelen in het algemeen had hij den grootsten lof, maar toch was er ook critiek. De papieren administratie was veel te groot geweest, het telefonische contact soms onmogelijk wegens drukke bezetting der lijnen. Een groote fout was ook, dat in het Frauenheim te weinig gelegenheid tot vermaak der dames bestond, in tegenstelling met het Olympische dorp, waar men voor alles gezorgd had. Wat denkt U van de volgende Spelen te Tokio? Ik moet U eerlijk verklaren, dat ik angst heb, dat de Spelen in Japan nog grooter omvang zullen hebben dan die te Berlijn. Er zit ccn stijgende lijn in dit opzicht van Antwerpen, Parijs, Amsterdam, Los Angeles en Berlijn. Zoo heeft Het zou volkomen logisch zijn, dat te Tokio de Spelen nog grootscher van opzet en proportie zullen worden. M.i. kunnen i de Amsterdamschc Spelen liet beste als voorbeeld dienen, mits zij elke vier jaar weer geperfectionneerd worden. Men moet niet een weg zoeken in vergrooting van de wedstrijden en de sportterreinen. Beperking in dit opzicht zou heilzaam kunnen werken. De heer Lotsy gaf ten slotte nog als zijn meening te kennen, dat de uitzendingstijden van de verschillende onderdeden der Nederlandsche ploeg precies goed zijn geweest. Zijn ervaring is vergroot ten aanzien van het feit, dat het beter is, dat men slechts enkele dagen van tevoren komt. Nu zal het wel feestvieren worden in Nederland? vroegen wij ten slotte. Daar is niets ,s;ecn bezwaar tegen, mits ook dat maar binnen de juiste proporties b'lijft. Laat men het in eigen kring vieren en er vooral geen reclameoptócht van maken. Daar is de sport niet mee gediend. * Intusschen kunnen we nog melden, dat de Olympische Spelen ongeveer 1.2 millioen vreemdelingen naar Berlijn hebben doen trekken en van dit aantal bezoekers waren ongeveer 150.000 buitenlanders. In totaal zijn er 4.500.000 toegangskaarten verkocht. De kaartenverkoop heeft rond zeven en een half millioen mark opgebracht. De organisatie van de Spelen heeft ongeveer 6.5 millioen gekost. V * Een nieuwe sensat:c: „Hoe ik Hitier ICIIStC". Zaterdagmiddag, juist nadat Rie Mastenbroek bij de Olympische Spelen haar tweede gouden medaille had behaald, verscheen rijkskanselier Hitier voor de eerste maal bij de zwemwedstrijden. Hij nam plaats op de eerste rij van de eere-tribune, vlak bij het zwembassin. Nauwelijks was hij gezeten, of een ietwat exotisch uitziende dame zag kans door de afzetting van S.A. en S.S.-mannen heen te glippen. In haar hand had ze een boekje, waarin zij handteekeningen verzamelde. Alvorens de „lijfstandaard" van den rijkskanselier er erg in had, stond de vreemdelinge voor hem en met een gracieus gebaar reikte zij dezen het boekje en een potlood toe. De Fiihrer nam het lachend aan en voldeed aan het verzoek om zijn autogram. De dame, een Amerikaansehe, wilde toen blijkbaar haar dankbaarheid toonen en ten aanschouwe van het duizendkoppige publiek omhelsde zij Hitler. Een tweede omhelzing volgde, maar hierop kwamen mannen van den lijfstandaard naderbij, die de wat heel dankbare autogrammenverzamelaarster met zachten drang wegleidden. Trotsch als een pauw stapte zij voort onder de toejuichingen van het publiek. In de pers van haar land zijn nu weldra goed-betaalde artikelen te wachten onder den sensationeolen titel: „How I kissed Adolf Hitier". * Hier volgt ten slotte de eere-lijst der Hollandsehe prestaties- Gouden medailles: Zwemmen: Rie Mastenbroek 100 M. vrije slag; Rie Mastenbroek 400 M, vrije slag; Nida Senff 100 M. rugslag; Jopie Selbach, Tine Wagner, Willy den Ouden, Rie Mastenbroek 4 X 1-00 M. estafette. Zeilen: D. Kagchelland Olympia-jollen. Wielrennen: Arie v. Vliet 1 K.M, tijdrace. Zilveren medailles: Zwemmen: Rie Mastenbroek 100 M. rugslag. Wielrennen: Arie van Vliet, sprint; Ooms— B. Leene, tandem. Paarden: Lt. Greter met Ernica, Lt. de Bruine met Trixie, Res.-Lt. van Schaik met Santa Bell, in zwaar springconcours landenwedstrijd. Bronzen, medailles: Zeilen: Bob Maas, Starklasse. Athletiek: Osendarp 100 AL; Osendarp 200 M. Hockey: Nederland. Kano: Kraayer kajak 1 pers. 1000 meter. Siderius en Starreveld vouwboot 2-pers. 10.000 meter; Tates en Van der Kroft kajak 2-pers. 1000 meter.

Sluiten