Naar boven

Nederlandsche staatscourant

25-04-1842

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 4

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Bureau der Nederlandsche Staats-courant
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1814-1985
Periode gedigitaliseerd
  • 1814 t/m 1869
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB T948
Nummer
  • 97

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDEN.

NEDERLANDEN.

. Bij Zijner Majesteits besluit van den 22sten April 1842, n. 8, is jonkh. mr. D. Rutgers van Rozenburg benoemd tot vice-president der arrondissements - regtbank te Amsterdam.

Bij besluit van 24 April, n°. 88, heeft Zijne Majesteit benoemd: rJ°l Mzw.oien van den JPolder Het oude land van Standdaarbuiten (Noord-Braband), A. A. Blommer de, in plaats van A. Santbergen, overleden;

tol heemraad van het waterschap van Zuid-Waddinxveen (Zuid- Holland), J. van Kersen, in plaats van L de Jager, overleden; tot ambachtsbewaarder van het waterschap Zuid-Waddinxveen, Jï. risser, in plaats van L. de Jager, overleden ; **?' h°o,.dijkheemraden van het Land van Arkel beneden de Zouwe, (Z-uid-Holland), L. J. baron Sweerts de Landas, T. van Breda en «*• Vervoorn, allen bij continuatie ; rv l°j secretar,s en penningmeester van, den polder Albrandswaard l^uid-Holland), C. A. Dekker, in plaats van W. Vennaat Jzn., als "«oodanig eervol ontslagen; tot waardsman en secretaris van den polder het Buiten-Kijveland , C. A. Dekker, in plaats van W. Vennaat Jz.,, als z°odanig eervol ontslagen; »Jot^deputeerden van den polder het Buiten-Kijveland, A van der Wa«l en J. Vennaat Bzn ; tot heemraad van den polder Hoogblokland (Zuid-Holland), H. Verl™> in plaats van J. den Ruijter, overleden; ii» °i heemraad der polders onder Vianen (Zuid-Holland), /• Veen Cz., Pjaats van G. Goes, overleden ; land. *"oo^cl - ingeland van den Zijpe- en Haze-polder (Noord-Hol- n°emd V' Bakker, in plaats van jhr. G. P. van Vladeracken, bel°t andere functiën.

°P b b!tSklit Van 20 ApriI' n°* 90' heeft Z* M' aan H' D' de Geer-' de Kt 'r1a.rtoe door hem gedaan verzoek, eervol ontslag verleend uit j^. d van hoog-heemraad van bet grootwaterschap van den

Bij Konmdijk besluit van den 22sten April 1842, n°. 95, zijn tot ambtenaren voor de dienst in Nederlandsch-lndie benoemd W. E. P. "«"¦mayer van Banenkhofen , W. D. A. van der Goes , J. Hijmans , « W. van Reijn, en is voorts het radikaal van Indisch ambtenaar neend aan de navolgende, daartoe door den waarnemenden Gouverneureneraal voorgedragene en reeds in Indie dienende personen, als: N. M G Renoult, A. van der Ven, C. J. Franssen, .'->. Bötticher, C den Bouwmeester, {¦ M. Wolff, Mr. J. R. Couperus, k. H. Steyns, J- C de Lanoy, *• F. Jansen Hooijman, *• N. Nieuwenhuizen, J' Esser, f- L H. Brocx, «*• C. Schmidt, B. B. Crone', J- J- Modderman, J- C. de Koek van Leeuwen, * C. Engelbrecht, W. Ivatts, G. A. van Badk, IV. Castens, ¦**• J. Leidelmeijer, •'• 0 Spangenberg, {¦M.Éullir, * f - J. H. Eggers, y- de Groot , J' B. Timmerman en «*« A. Borgen.

Sluiten