Naar boven

Het nieuws van den dag : kleine courant

25-03-1897

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 16

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Steendrukkerij Roeloffzen en Hübner;NV De Kleine Courant
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1870-1923
Periode gedigitaliseerd
  • 1870 t/m 1914
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB c226
Nummer
  • 8337

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Familiebericht

Verloofd: H. J. PLOEG en Dr. P. DE JONG, Arts. Arnhem, Maart 1897. Eenige kennisgeving. Verloofd: J. BUENO DE MESQUITA Azn. H____CËTT_i VAN SPIEGEL. Deventer, 22 Maart '97. Benige kennisgeving. Receptie 3 April. De Heer en Mevrouw VAN TON>EEEN—VAN RAAM geven kenfis van de geboorte van een ZOON. Bussurn, 22 Maart 1897. BevaUen van een Hinken ZOON, Mevrouw J. C. DE SUYCK— van Wijn-aarde». Rfcanen, 22 Maart '97. Heden overleed tot onze diepe droefheid, in den ouderdom van 74 jaren, onze innig geliefde Moeder, Behuwd-'en Grootmoeder, WILHELMINA JOHANNA LEVERMAN, Wed. den Heer L. RUTGERS. Namens de Familie: Wed. A. M. DE RIJK, R.TQEBS. Doesburg, 22 Maart 1897. Heden overleed te Zevenaar jnze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer ABRAHAM HULK, Weduwnaar van Mabia Wilhelmina Van deb Meulen, In den ouderdom van bgna 84 jaren. dit aller naam: C. H. WESSER. Zevenaar, 28 Maart 1897. Heden overleed, na een langdurig Inden, mgne geliefde Echtgenoote JANNETJE BONGERS, in den ouderdom van rnim 74 jaren. Z. VAN DREVEN en Behuwdkinderen. Wageningen, 22 Maart 1897. Heden overleed tot onze diepe Iroefheid, onze geliefde Echtgenoote en Moeder, Vrouwe JEANNETTE HENRIETTE TRIP, in den ouderdom van 55 jaren. Groningen, 23 Maart 1897. (1353) J. Q. LEWE VAN ADUARD. M. J. LEWE VAN ADUARD. Eenige algemeene kennisgeving. Heden overleed tot onze diepe iroefheid, in den ouderdom van 78 jaar, onze lieve Moeder en Behuwdmoeder DLEDEBIKA HELENA PETRONELLA SCHUTTER, Weduwe Mr. Anthont van Weel. Sohoonhoven. J. K. VAN WEEL. A. a. van weeldu Celliée Muller. Oud-Beierland. Wed. M. A. DE JONGH— van Weel. Rotterdam. 0. VAN OLDENBORGH— va» Weel. J. VAN OLDENBORGH Jr. 28 Maart 1897. (1352) Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mevrouw de Wed. C. J. MAKS, geb. ANNA VAN DEN BOQAABD. in den ouderdom van 73 jaren. C. J. MAKS. M. H. MAKS—van Essen. R. CRUUFF. A. B. CRUIJFF—Maks. 0. J. MAKS Jzn. B. J. MAKS—Maks. G. MAKS. M. MAKS—Evelbin. J. D. MAKS. Amsterdam, 21 Maart '97. Heden overleed na langdurig, geduldig lgden, ons lief oudste Dochtertje ANNA. W. A. VAN DER SCHEER. A. VAN DER SCHEERVAN DEN BROEK. Tiel, 23 Maart 1897. (1347) Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed, na eene korte ongesteldheid, mgne innig geliefde Echtgenoote en der Kinderen zorgdragende Moeder: MARIJTJE SLUIS, in den ouderdom van 62 jaar. H. MOLENAAR Jbz. (1272) e- Kinderen. Wgdenes, 20 Maart 1897. Strekkende deze tot algemeen» kennisgeving aan Vrienden en Bekenden. Heden overleed onze geliefde Echtgenoot, Vader en Behuwdvader de Heer C. KERKHOF. P. A. KERKHOF—RoIIoos. G. D. J. KUYK—Kerkhof. W. C. KUYK. D. J. A. KERKHOF. J. A. C. KERKHOF. P. M. HAGE—Kebkho.. Dt. F. HAGE. D. J. KERKHOF. Nömegen. i Culenborg, >22 Maart 1897. Dinteloord, I (1292) Op den 22en Maart 1897 overleed te Renkum, in den ouderdom van ruim 61 jaren, de Heer FERDINAND MARTENS, tot sroote droefheid van zgn eenige Zuster (1321) G. F. A. MARTENS.

Sluiten