Naar boven

Het nieuws van den dag : kleine courant

04-10-1910

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 18

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Steendrukkerij Roeloffzen en Hübner;NV De Kleine Courant
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1870-1923
Periode gedigitaliseerd
  • 1870 t/m 1914
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C226
Nummer
  • 12515

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STADSNIEUWS. J. D. Wijnkoop †.

STADSNIEUWS. J. D. Wijnkoop †.

In den ouderdom van 6S jaren is hier ter stede .overleden de heer J. D. Wijnkoop, rabbijn bij de Ned.-Israël, hoofdsynagoge en docent aan de beide Israëiietische seminaria alhier.

Langen tijd is de heer Wijnkoop ook privaatdocent voor het llobreeuwsch aan de Gemeentelijke Universiteit geweest.

De overledene was ridder in de orde van Ora-nje- Nassau. Het lijk is Maandag op de begraafplaats to Muiderberg ter aarde besteld.

De „Nederlandsche Postschool", gevestigd te Amsterdam, ondergaat dit jaar een belangrijke uitbreiding. Niét alleen dat personen per correspondentie, volgens Amerikaa-nsch systeem, kunnen opgeleid worden tot hoofdonderwijzer, is thans ook de gelegenheid opengesteld om op gelijke wijze te worden opgeleid voor 'het verkrijgen van het diploma- voor keurmeester,, voor hoofd-bes teller bij de pos-t en telographie en voor politiebeambte.

Daarom zijn thans- aan dia inrichting verbonden ean veeartis, een directeur van een past- en. telegraafkianuoar, een inspecteur van politie- en bovendien een hoofdomdorwiij-zer voor de taallessen.

Juliana-School. — In de Brederodestraat is geopend de »Juliana-School«.

Het schoolgebouw bevat zeven lokalen, waaronder een gynmastiek-speellokaal en voorts een pröbelklasse.

De school die vroeger aan de Bilderdijkkade was gevestigd en toen alleen lagere school was, is thans inrichting geworden voor m. u. 1. o.

Er zijn tweehonderd leerlingen en 25 leerlingen voor de Pröbelklasse.

Bij de plechtige opening werd hot woord gevoerd door het bestuurslid H. G. de Zwart en door Ds Mansvelt.

De boekhandelaar R. W. P. de Vries zal van 6 tot 15 October een groote veiling houden van boeken en eenige etsen. Zij vormt het tweede gedeelte van de boekerijen, nagelaten door de heeren Mr. C. Bruyn, W. B. H. van Deventer, dr. Jacob van Geuns en anderen. De catalogus bevat ruim 6800 titels van boeken op velerlei gebied. Daarbij o.a. werken betreffende rechtswetenschap, godgeleerdheid, geschiedenis, aardrijkskunde, plant- en dierkimde, benevens de letterkunde in haar geheeien omvang.

Kijkdag Woensdag.

Haagsche Opera. — De eerst© voorstelling te Amisterdam zal plaats hebben in den Stadsschouwburg op Dinsdag 11 Ootober a,s., met ?La Vie de Bohème", van Puccini^

In de roggebrood- en m e elfabri ek „De Gekroonde Leeuw" in de Westers traat al hier, is een hakkers-knecht met zijn linkerasol lift e kneedpijaphine geraakt, waar- door zijn hand ernstig weid gewond en twee! vingers en een pink nagenoeg werden afgekneld. Hij werd naar het Binnen-Gasthuis overgebracht.

De Brusselsche Centenbond, afd. Amsterdam, houdt hedenavond in de Muiderkerk een openbare samenkomst, waar als spreker zal optreden ds. O. L. Laar, van Brussel.

De heeren Hassel de Vries, organist der Muiderkerk en P. J. Wijle Jr., tenor, zullen dien avond hun muzikale medewerking verleer.en.

Sluiten