Naar boven

Het nieuws van den dag : kleine courant

10-09-1903

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 20

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Steendrukkerij Roeloffzen en Hübner;NV De Kleine Courant
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1870-1923
Periode gedigitaliseerd
  • 1870 t/m 1914
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB c226
Nummer
  • 10330

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Generaal Tan Heutsz, Koetaradja, Aan Generaal Tan Heutsz en het Indische leger Hulde!

Generaal Tan Heutsz, Koetaradja, Aan Generaal Tan Heutsz en het Indische leger Hulde!

Dr. P. H. Bitter, hoofdred. van Ed N. v.d-D. Ch. Boissevain en Mr. A. Polak, hoofdiedao* teuren van het Alg. HU. K. F. A. van de Wall, kol. plaats, command. J. W. IJzerman, Th. F. A. Delprat, J. Doorman, Voorzitter van den Ned. Jou_y nalistenkring. W. Cremer, Directeur Ddi-Crt. Jacq. Deen, Red. Ddi-Crt. E. P. A. Dart. Mr. Th. Stuart. P. Kolff. J. J. le Eèvre de Montigny. M. C. P. Barbe, Directeur Wester-SuikeriaffU naderij. Een Bewonderaar. Karel D. W. Boissevain. Mr. J. Déking Dura, Rechter. A. E. Dudok van Heel. G. C. B. Dunlop. E. Heldring. Bud. J. Kyzer. J. H. W. Laarman. Budolf Lehmann. Dr. J. W. Lely, rector van Noorthey. A. D. J. de Man, gep. Majoor 0. L L, Mr. A. Moens. Mr. M. E. de Monchy. M. W. Schaly, luit t. x. 2e _d. J. H. Soheltema. Directie der Stoomvaart-Maatschappfj _"ü._ó__& laadt. W. F. van Stuijvesant Meijen, gep. Schonfc» bij-nacht. Jhr. Mr. C. J. den Tex. Julius Huf. Th. van Heemstede Obelt. Th. P. Löhnis. Jhr. Mr. J. Röell, Lid v/d Tweede Kamer. J. A. Kerkhoven, civiel-ingenieur. Joh. G. Wertheim. C. A. A. Dudok de Wit. H. Th. Karsen. Baron van Wassenaer van Rosande, Kamerheerf i. b. d. van H. M. de Koningin, lid van GedeprM teerde Staten van Z.-H. H. F. Groen van Waarder. Directie Kon. Paketvaart-Maatschappij. D. A. van Waalwijk, Directeur van het NU. v. Ne__\ Prof. D. J. Korteweg. B. G. ter Brake, Haarlem. J. A. Boessingh van Iterson, Hoofd-Ing. HoU, IJz. Spw.-Mpij. j C. J. M. de Wilde, Heemstede, gep. hut.-kol. 0.-Ijj B. R. G. Bouricius, Hilversum. L. C. Westenenk, Deventer, ©ontrol. B. B. Dr. P. Templeman van der Hoeven, Utrecht^ Prof. Dr. S. Cramer. W. Frijling, Den Haag, controleur B. B. P. H. den Ouden. C. W. F. P. Baron Sweerts de Landas Wyborgitó G. J. W. Koolemans Beynen, kol. der inf. P. v. d. Water. Ds. P. Peaux, Nijmegen. Prof. N. van der Waay. Prof. Mr. J. E. Heeres, Leiden. Mr. C. Th. van Deventer, Den Haag. Mr. G. W. Baron van Imhoff, Rechter. H. M. C. Holdert, Directeur van de Telegraaf^ J. C. Schröder, Hoofdred. van _ Redactie van de Telegraaf. Dr. F. Folmer Reddingius, lid van Ged. Staterf van Groningen. Gerrit J. Dop, Bussurn. Doctor C. C. Delprat. N. H. Nierstrasz, lid v/d Raad van Adm. _______[ Spoor w.-Mpij. C. M. Herokenrath, Dcli Spocww.-Mpij. Dr. N. M. Josephus Jitta. R. van Lennep. Mr. Plemp van Duiveland, Hoofdredacteal Nieuwe Courant. R. W. J. C. van den Wall Bake. H. L. A. van den Wall Bake, Muntmeester. Utrecht. A. J. van Oostveen. H. J. P. A. Kiersch, Rotterdam. Dirk Laan, Lid van de Eerste Kamer. Red. en Adm. de Indische Mereuur. F. Raedt, Hoofdcontroleur der Gem. Belastingen. Martin Wolff. J. J. Meijer, Oosthuizen, gep. 0.-L hoofd-BirfM ten aar. Redactie vam De Tijd. Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnébeek, adj. oom-j mies aan het Dep. van Koloniën. B. G. J. Blancke. Herbert Oremer. Jhr. G. O Quarles van Ufford, Dir. Sabangüpjji Jhr. A. L. Teixeira de Mattoa. C. de Vries (Alex) gep. maj. d. geme ÏM-I# J, J. Buddingh, Arnhem. H. Ingerman. Mevr. G. Kempers-Stütterbeim, Alkmaar, M. van Renswoud Jz. F. L. W. Gunckel. H. A. Matthes. Mr. B. R. W. A. Baron Sloefc van Hagensdorp.' Dr. J. H. Gunning Wzn. • August Hendrichs, Voorz. Kamer-v. Koophandel» Patrice Cramer. Jhr. P. Hartsen. Nederl. Indische Escompto-Mpij. L. Jonker Lzn. Jhr. H. van Panhuys, Kamerheer i. b. a. vaaj ttM.de Koningin, Burgemeester vaa Leek, T_e_e_aa_- en Dros, te Leiden.

Sluiten