Naar boven

Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad

28-06-1862

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 4

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • [s.n.]
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1857-1863
Periode gedigitaliseerd
  • 1857 t/m 1863
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB 1604 AI
Nummer
  • 176

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BINNENLAND. Officiële Berigten.

BINNENLAND. Officiële Berigten.

Z. M. heeft den 2den luit. F. Cats, van het lste regiment infanterie, in rang en ancionneteit overgeplaatst bij het wapen der infanterie van het leger in Oost-Indië; bij het regiment grenadisrs en jagers, den lsten luit. L. J. J. A. Joost, van den staf der infanterie, en dit te rekenen van den lsten September aanstaande; en is aan den Oost- Indischen ambtenaar Mr. J. R. Couperus, laatstelijk raadsheer in het Hooggeregtshof van Nederlandsch Indië, thans met verlof in Nederland, eervol ontslag uit 's lands dienst verleerd, met toekenning van pensioen.

Sluiten