Naar boven

Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië

09-01-1911

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 10

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • NV Mij tot Expl. van Dagbladen
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1900-1950
Periode gedigitaliseerd
  • 1900-1942
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C55
Nummer
  • 7
Jaargang
  • 16

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Max Havelaarfonds.

Max Havelaarfonds.

Onder voorzitterschap van mr. J. N. van Hall is onlangs te 's-Gravenhage een vergadering van belangstellenden gehouden, waarin besloten werd tot de oprichting van een vereeniging Max Havelaarfonds, door welke de tijdens de Multatuli-viering in Mei j.1.. voor dat fonds bijeengebrachte gelden zullen worden beheerd. Staande de vergadering werden de statuten dier vereeniging vastgesteld en het bestuur gekozen, bestaande (in alphabetisohe volgorde) uit de heeren mr. C. Th. van Deventer, C. J. Hasselman, W. Havers, dr. Hendrik P. N. Muller, allen te 's Gravenhage en mr. Th. B. Pleijte te Amsterdam. Door den voorzitter der vergadering werd de hoop uitgesproken, dat de opgerichte vereeniging, die zich de bevordering van de stoffelijke en geestelijke verheffing der inlanders van Ned. Oost-Indië ten doel stelt, door ruime giften en veelzijdige belangstelling in staat zou worden gesteld dit schoone doel te bereiken. Bij monde van dr. Muller werd mr. van Hall de dank der vergadering gebracht voor alles wat door dezen tot dnsver in het belang der goede zaak werd verricht.

Sluiten