Naar boven

Algemeen Handelsblad

08-02-1891

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 10

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • P. den Hengst en Zoon [etc.]
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1828-1970
Periode gedigitaliseerd
  • 1828 t/m 1940
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 21
Nummer
  • 19392
Jaargang
  • 64

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KUNST EN LETTEREN.

KUNST EN LETTEREN.

De Afdeeling Amsterdam van het „Nederlandsch Tooneolverbond" biedt Vrijdagavond e. k., in den Schouwburg-Vfln Lier, Plantage, een voorstelling aan hare leden. Mejuffrouw Titia van Gelder heeft hare medewerking welwillend toegezegd, on door ocnigo leerlingen dor Tooneelschool zullen gedichten worden voorgedragen. Voorts zullen door toonoelspelers van onderscheiden gezelschappen worden opgevoerd: Het Theerandje, van Wiikama (Gids, December 1890) en De Koffieveiling, uit de gedichten van den Schoolmeester.

Frl. Marießarkanydo Duitsche comédienne, speelt morgon(Zondag)avond voor 't eerst met het Duitsche gezelschap in het Grand Tlièatre. Zij treedt op als Jane Eyre.

In eene buitengewone verg. der Afd. Amsterdam van den Bond van Ned. Onderwijzers, op Zaterdag 14 Februari e.k. in Frascati to houden, zal de heer C. H. den Hertog optreden met eene voordracht over Noodlottig Determinisme, naar aanleiding van Eline Vere en Noodlot door Louis Couperus.

Sluiten