Naar boven

Algemeen Handelsblad

10-06-1894

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 12

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • P. den Hengst en Zoon [etc.]
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1828-1970
Periode gedigitaliseerd
  • 1828 t/m 1940
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 21
Nummer
  • 20469
Jaargang
  • 67

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Familiebericht

Den 24sten Juni a. s. hopen onze geliefde Ouders JEAJf Th. CLADDER EN A. J. ROER hunne 25-jarlg-e Eelitvei-eenig-lng- te herdenken. JACQs. CLADDER. MARGARETHA CLADDER. Receptie 17 Juni, Spuistraat 266. (13199) Heden overleed in den ouderdom van 92 jaren onze geliefde Tante, Mejuffrouw MIMI WERTHEIM. Uit aller naam, A. C. WERTHEIM. Amsterdam, 7 Juni 1894. (13148) Heden overleed onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder WILHELMINA JOHANNA FRIELINK, Weduwe van WOUTER ZEELT, in den ouderdom van ruim 70 jaar. W. ZEELT Jr. W. H. J. ZEELT. J. C. ZEELT— FRIELINK. M. M. ZEELT. J. ZEELT. L. ZEELT— PANTEKOEK. H. C. ZEELT. G. P. ZEELT— ENDT. Amstebdam, ) Pontianak, \ 8 Juni 1894. Rotterdam, ) (13251) Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden van onzen geliefden Vader en Behuwdvader den Heer HENDRIK PATER, betuigen wig onzen hartelijken dank. M. E. REEDER— PATER. J. M. REEDER. Amstebdam, 9 Juni 1894. (13287) Voor de vele en ondubbelzinnnige bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden zijner onvergetelijke Echtgenoote, betuigt de ondergeteekende, namens zijne Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen, zijnon oprechten dank. ALEXANDER J. v. D. WOUDE Amstebdam, 10 Juni 1894. (13232) De Heer en Mevr. HOLLANDER—BENEDICTS betuigen hun hartelijken dank zoowel hier als elders voor do belangstelling betoond bij de geboorte hunner Dochter. LONDON, 9 Juni 1894. (13259) De Ondergeteekende betuigt zijnen hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling den lsten dezer ondervonden. W. J. WESTEROUEN VAN MEETEREN Amsterdam, 8 Juni 1894. (13246)

Sluiten