Naar boven

Algemeen Handelsblad

01-10-1891

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 6

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • P. den Hengst en Zoon [etc.]
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1828-1970
Periode gedigitaliseerd
  • 1828 t/m 1940
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 21
Nummer
  • 19593
Jaargang
  • 64

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KUNSTNIEUWS.

KUNSTNIEUWS.

Aan het Museum van Natuurlijke Historie bij de Rijksuniversiteit te Leiden is ton geschenke aangeboden: a door den heer A. Boshpm te Rotterdam, een opgezet exemplaar 'van"wen krokodil, J.O, voot Ignjj, uit Afrika van de Cacongo-rivler medegebracht; ën b door den heer P. K. A. M e e rk a m p v a n E m faden te Rotterdam, eene belangrijke op Manilla bijeengebrachte verzameling dieren, bestaande uit i krokodil, '1 slangen, h_god'ssen, 1 vorsch, 11 visschen,' 2 crustacea, 8 icktvisschen en 33 insecton. Den schenkers is daarvoor de dank der Regeering betuigd.

De directie van den Tivoli-schouwburg te Rotterdam he6ft de volgende oorspronkelijke tooneelstukken ter opvoering in dit seizoen aangenomen: De Student thuis, door Frederik van Eeden. Een kopje thee, door M. Constant. Lolos, door M. Constant. Een door den heer Gr. Jager uit Louis 1 Couperus' roman Noodlot getrokken toneelspel in 3 bodrijven. Nieuwerwetsch, door Banner. Men zegt, door Justus van Maurik. Don Torribio, van Frederik van Eeden. De heer van Eeden heeft de laatste twee tafercelen van Don Torribio, vervangen door ééa geheel nieuw bedrijf, waardoor hot stuk veel gewonnen moet hebben. De heer F. Endl i c h i 3 met 1 October a' 3 solo-clarinettist aan het Paleisorkest verion. Brahms heeft dezen zomer weer te Iscb.l doorgebracht en daar, behalve verscheidene nieuwe liedoren, een trio voor clarinet geschreven en een twoedi reeks van vierstemmige Zigeunerliederen, met pianobegeleiding.

Sluiten