Naar boven

Nieuwe Tilburgsche Courant

19-06-1902

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 4

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • A. Arts
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1879-1944
Periode gedigitaliseerd
  • 1879 t/m 1944
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB c1115
Nummer
  • 2411
Jaargang
  • 24

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Algemeen Nederlandsch Verbond.

Algemeen Nederlandsch Verbond.

In de Zaterdag 7 Juni te Üordracbt gehouden hoofdbïBtuurs vergadering is de beer P. J. de Kanter benoemd tot algemeen secretaris-penningmeester. Het hoofdbestuur van het A. N. V. is nu aldus safnergé&teld. Voor Nederhnd : Prof. dr. 11. Kern, Leidon voorzitter; dr. 11. J A. M. Schaapman lüjieaburg, osdsr-voorettter; P. J de Kanter Dordrecht, secrefarispenningmeester ; dr. H. J. Kiewet de Jonge, Dordrecht Voor België : Prof. dr. JuHub Obrie Gent • Hipp. Meert, Gent; L. H. Smeding, A-twerpea; L de Vrièndt, Schaarbeek bij Brüss'l Ned-Indë: Jhr. C. v.'d Vijck j' M. Pjjnaoker Ho djjk, mr. C. Th. van' Deventer, Bisboom, allen Deß Haag.

Sluiten