Naar boven

De Indische courant

03-06-1937

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 14

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • [ s.n.]
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1921
Periode gedigitaliseerd
  • 1921-1942
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 248
Nummer
  • 216
Jaargang
  • 16

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN FILM IN WORDING. Interessante avondopnamen.

EEN FILM IN WORDING. Interessante avondopnamen.

De redacteur van het A. I. D. te Batavia meldt dat Woensdagavond j.l. voor het A. N. I. F. de eerste avondopnamen zouden worden gemaakt voor de speelfilm „Terang Boelan". De buitenopnamen in Bantam zijn beëindigd en daarbij zijn enkele unieke massa-scènes vastgelegd welke van deze film een bizonder onderdeel vormen. Bij deze massa-scènes is zeer veel medewerking van de bevolking ondervonden en het was daarbij opmerkelijk, hoe velen zich meldden om als figuranten op te treden. Eén moment dreigde bij die opnamen een kink in den kabel te komen toen men bij bepaalde opnamen, zonder het te weten, zich bevond op militair [terrein. Onmiddellijk moest met het werk worden gestopt. Toen echter den bevoegden autoriteit bleek, dat hier het A. N. I. F.-opnamen deed, waren de moeilijkheden spoedig uit den weg geruimd. Er is op weg naar de plaats der opnamen een ongeluk gebeurd met de autobus, waarin zich spelers en een deel van het technisch personeel bevonden. Een wiel van den wagen geraakte defect en de bus reed zijdelings tegen den berm op. Het mag bepaald een wonder heeten dat daarbij geen persoonlijke ongelukken voorvielen. Het blad vernam verder dat „Terang Boelan" wordt opgenomen naar gegevens van den heer A. Balink, terwijl de Inheemsche journalist Saeroen van dat scenario den Maleisehen tekst vervaardigt.

Ten slotte kan het blad nog melden dat de première van deze tspeelfilm op 2 Augustus plaats heeft zoowel in Batavia als in Singapore. ,

Sluiten