Naar boven

De Indische courant

26-07-1937

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 18

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • [ s.n.]
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1921
Periode gedigitaliseerd
  • 1921-1942
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 248
Nummer
  • 260
Jaargang
  • 16

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHOA KENG HEK †. De laatste eer.

PHOA KENG HEK †. De laatste eer.

Batavia, 26 Juli (Aneta). Vierhonderd kransen getuigden van dankbare herinnering, waarmede de Chineesche en Europeesche burgers zijn vervuld, bij de uitvaart van wijlen den heer Phoa-Kem-Hek, oprichter van de onderwijsinrichting Tiong Hoa Hwe Koan, welke begrafenis Zondagmorgen op de begraafplaats Petamboeran vanuit de woning van den majoor der Chineezen Khouw- Kim-An plaats vond.

De heer H. H. Kan legde den trcht naar het graf uit eerbied voor oen overledene geheel te voet af, terwijl ac leerlingen van bovengenoemde school een afscheidslied ■jongen, na de toespraak van den hoofdonderwijzer der school.

Onder de aanwezigen bevonden zich vele vertegenwoordigers van het B. 8., vooraanstaande Chineesche burgers en de Chineesche consul.

Sluiten