Naar boven

De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad

28-05-1888

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 6

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • De Groot, Kolff & Co
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1863-1956
Periode gedigitaliseerd
  • 1863-1903 / 1947-1956
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 76
Nummer
  • 123
Jaargang
  • 38

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vertrokken Passagiers van Batavia.

Vertrokken Passagiers van Batavia.

24 Mei. Naar Billiton, per stooms. Prins Hendrik der Nederlanden, mevr. Dingemans, 2 kinderen en 3 hedienden, jongeheer J. Hannibals, vijf bedienden van Vt. Vorderman. 25 Mei. Naar Muntok en Palembang, Djambi, per stooms. Amboina, gez. Van Gorcum, de hebren De Wrlde, Fundter de Bauchèrre, 2 jongehe ren Twijsel, jongeheer Segov, Z. M. troepen, Chineezen, inlanders en bannelingen. 25 Mei. Per stooms. Prinses Amalia, commaod. W. P. Harten, nair Nederland, gep. ge»eraal-ma oor .1. H. ltomswinckel en echtg. luit. tw zee 2e klasse G. L. 11. Luijten, miltair apotheker le klasse B. Frijlink, echlg. en 5 kinderen, I. W. H. Srai-saert, echtg. en 3 kindere", m juffrouw Quintus, jongejuffrouw L. Pompe, il i. J. Hepp en echtg. C. Klunder. landmeter 3e «!as?.o, D. Hollander, Are itect 2e klasse E. i. Van Dijk en echlg., mr. C. Th. Van Deventer en eehU. en 2 kinderen, m j L. Arnoll, in j. i. Maarschalk, mevrouw C. Vethake, inspecie_ 2e klasse p. en tel. A. H. MeUsner, echtj;. en 3 kinderen, E. Douwes Dekker, echlg, en 3 ki deren, mevrouw de wed. .A. Bodde en Zoon, ra .rouw H. Kuneman en 2 kinderen, off. v. gezondh. 2' k'asse J. F. Brust, mevrouw G. J. Biume eu dochter, le luit.-inf F. Schretzmeijer. Te Padar.g zuilen ro^ embarqueeren, le luit.-inf. M. W. d* Vries; cont. óleur le klasse J. Verschuur, echtg. Eo 2 kinderen, Z. M. troepen eu schepelingen.

Sluiten