Naar boven

De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad

15-10-1902

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 12

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • De Groot, Kolff & Co
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1863-1956
Periode gedigitaliseerd
  • 1863-1903 / 1947-1956
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 76
Nummer
  • 240
Jaargang
  • 51

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Familiebericht

Be Heer «n Mevrouw HORNEMANN — De Graaft, I berichten de geboorte van een zoon. Semarang, 13 October -1902. £031 «eden ontvingen wij het treurig telegralisch bericht van het overlijden van onzen innig geliefden Vader, den Hoog Edelaeslrengen Heer Meester J. R. COUPERUS, in leven Lid van het Hoog Gerechtshof van NEDERLANDSCH INDIE, Ridder van de Orde van den N**derlandschen Leeuw. Jogjakarta, U October 1902. Uit aller naam 4340 J. R. COUPERUS^ Bl eden overleed na een kortstondig lijden mijn geliefde Echtgenoot H. H. PETERS || in den ouderdom van dertig jaren. Semarang, 43 October 1902. B. PETERS— 4032 van de Sandk. Hartelijk dank, ook namens onze ouders voor de blyken van belangstelling bij onze verloving ondervonden. L. ANTOINETTE VAN MOL en D. S. COHEN. 4030 Aan allen onze Lwelgemeende dank ook namens onze 'ouders voor de belangstelling, bij onze huwelijksvoltrekking ondervonden. G. LAMBERGER. JOHANNA LAMBERGER— dem Broeder. Batavia, 11 October 1902. f 029

Sluiten