Naar boven

Suriname : koloniaal nieuws- en advertentieblad

02-11-1923

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 4

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • J. Morpurgo
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1871-1971
Periode gedigitaliseerd
  • 1871-1943
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 82
Nummer
  • 89
Jaargang
  • 75

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Familiebericht

Trouwen op Woensdag 7 November Sr' LEOXIE AMT.4 ALETRIVO en BEM.4RD JACOB EMAMELS Ö a«aeosheer Felicitaties op Maandag 5 Nov. 'a avonds van 7 — 8.30 uur ten huize van den Heer J. L. Aletrino hoek Keizer- en Kortekerkstr. PARBO. (*, (5) ST. MARTIN («f\ _H_______________M_____—"_——————__—_________________————_—^ Hiermee vervul ik de droevige plicht kennis te ge- I yen van het overlijden van de heer 1, e. «T. TAN OMMEREN in de ouderdom van 47 jaar. 9 i Mevr. de Wed. H. J. VAN OMMEREN- I, WIJNSCHENK. I, Rouwbezoeken kunnen nief worden afgewacht. _________________M_______B____sa__g__^^ i _____|__B______________^__l____l__________i___________ Hiermee vervullen wij de droevige plicht kennis te geven van het overlijden van de heer H. J~. VAN OMMEREN In de ouderdom van 47 jaar. F. M. VAN OMMEREN en familie. Rouwbezoeken kunnen niet worden afgewacht. _-b_---------B--IMb-Is-----_-----_---_------___^^ GEBOREN:* \ Elze Maria Henny Vonk. Militair Hospitaal, 27—10—'23. ] *""^-"-_-■-B-________fc_____«__________«----_________i --«—-_^_B ( De Heer en Mevr, CHARLES VAN LEESTEN, geven kennis van de geboorte van een zoon (HAKLIS ADOLF. Parbo. 26 Oclober 1923. \ Het zij mij vergunt hierbij aan Dr. URCHS Geneesheer Directeur' der Surinaamsche Bauxite Maatschappij te Moengo mijn hartgrondige» dank te betuigen, voor diens kundige en taktvolle behandeling, door- I wien ik naast God te danken heb, dat een infectie aan mijn gezicht ( welke verstrekkende gevolgen kon hebben in haar loop werd gestuit,, en ik reeds na enkele dagen geheel hersteld was. Hoogachtend J. F. STUGER.

Sluiten