Naar boven

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad

06-07-1893

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 6

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Gebr. Verhoeven
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1845-1959
Periode gedigitaliseerd
  • 1845 t/m 1959
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 236
Nummer
  • 13964

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CIVIEL DEPARTEMENT. BESLUITEN EN BENOEMINGEN.

BESLUITEN EN BENOEMINGEN. CIVIEL DEPARTEMENT.

Verleend: Verlof naar Europa voor een jaar, wegens langdurigen dienst, aan den onderw. 2e kl. openb. lag. onderw. A. E. I. Roskott; twee jaar wegens ziekte, aan den onderw. Se kl. openb. lag. onderw. J. Ploeger; twee jaar, wegens ziekte, aan den as**..res. der Doesoenlanden (Z. en O. afd. van Borneo) P. Folmer.

Ontslagen: Eervol de commies 2c kl. post- en tel. J. C. Van Drongelen en de ond le kl O. LO. N. Stark; de gewezen klerk by het bestuur over het wed - en weozenfonds burg. ambt. Ch. Th. F. M. Cordesius; de gewezen klerken op het res.-kantoor te Cheribon en op het bureau van den ass.-res. te Tjiamis (Galoohi C. Gephart en W. H. Lutgens. Ontheven: Op verzoek, eervol van de waarneming van den civiel geneesk. dienst in de afd. Japara en Koedoes (Japara) A. G. Von Freyburg. Benoemd: Tot secretaris van het dep. van binnen!, bestuur de ass.-res. voor de politie te Soerabaia H. J. W, Van Lawick van Pabst* tot ass.-resident der Doesoenlanden de secr. der res, Palembang E. B. Mastbos; by het O. L. onderwijs tot ond. lste kl. J. J. A Van Gogh; ond. 2de kl. L. Zeilmaker en R. G. Dauvillier; by de commissie voor het afnemen: van het examen van adj.-landmeter btj het kadaster, tot lid, tevens voorzitter, J. A. W. Van Bergen, ing le kl.; tot lid D. Gerth Van Wyk. P. Inklaar, W. L. Megelink, dr A. Onnen en W. A. Reuhl, leeraren aan het gymnasium Willem 111 te Batavia, en D. Hollander, landmeter 2de kl,; tot contr. le kl P. M. Ader, ambt. op non-activitoit, met bepaling dat hy in de res. Semarang wordt geplaatst. Verplaatst: Van de res. Westerafdeeling van Borneo naar de res. Ternate E. L. M. Kfthr; ros. Palembang naar het gouv. Sumatra's Westkust H. C. E. Quast; res. Lampongsche districten naar het gouv. Sumatra's Westkust S. Van der Plas: res. Preanger-Regentschappen naar de res. Westerafdeeling van Borneo L. C. Westenenk; res. Soerabaia naar de ros. Lampongsche districten K.CL Bosch; res. Preanger-Regentschappon naar de res. Palembang A. E. HoUe. Bepaald dat geplaatst bltfvtn: In het gouv. Sumatra's Westkust A. 11. N. Kruysboomen J. C. Van Eerde; in de res. Westerafdeeling vau Borneo C. L. Barentz; inliet gouv. Celebes en Onderhoorigheden L. Tip. Bij don staf der schuttery to Samarang: ontsla'jen, op verzoek, eervol, wegens vertrek, de le-luit.-auditeur mr G. J. A Van Eerckel; benoemd tot le-luit. - aud. do gew. 20-hiit.-aud. mr C. Th. Van Deventer

Sluiten