Naar boven

Javasche courant

29-11-1837

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 10

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Landsdrukkerij
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1828-1949
Periode gedigitaliseerd
  • 1828-1849
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 23
Nummer
  • 95

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOERABAIJA.

SOERABAIJA.

Aangekomen.

noSbï^ïi^ fiKJfc S*fS^»g*.t" «? heeren F. Jansen en familie, A. Zeijdeï? I ChHstie hm en de »eanndTevVarn^toChaSteaU-Amedk- K.^Z: Passaroeang den isden dito. broeders, B. C. Jaskie, van A^ov. 18—Ned. schip Castor, T. Gollards van n«,„; j november, passagier, de heer J. R Couperus id"to^„-0 den Henriette, D. Grim, van dito den sden dito IditT schin P C/"ra zaris, W. H. Warnink, van dito den 6den dito JLf -P B°ren c. Brunting en Cuibert - dito brik Lt^* ZS "■« hee- Smkapoer den sden october. '«_■«*», Tan Bmkoei, van *?ov. 20 —Ned. schip Ataiet Ulmaulah. Sech Salim Rl- »*■ „ Biljoen, van Batavia den oden november LdUo kotte? ££ Mochn>" Abraham, van Samarang den i3den dito. Tollerance, j. „*'• SI —Ned. birk Joedil Barie , Sech Oembarak Farefr „„-«• kapoera den aosten november. efc' vanSin- Afoy. Aa _ Ned. schip Jacob Cats, J. van der Linde van n.. • den ,sden november.-dito bark Zoutman, F. X Kool v.n T" jermassing den Bsten dito, met Zr. Ms. troepen -dim bVrknL^"' Henriette, R. j. Theedens, van Samarane den ïoden ï»7WW*e* giers, de heeren R. M. de Grave.TTerawn en M 'vPaSS,_ schoener Sireen luitenant der istê klasse GBans" Ar,^- ¥*'

Vertrokken.

naf%yklBriïe<L SChip Vlcr Geleien, B. C. Jaskie, over B«avi_ naar Amsterdam, passagiers, de heeren J. F. C. Heinson >ï ij™ er. J. F. Grum.-dito schip Clara Henriet e,. D. GrÏÏna'J'v^T roeang.-auo schip De Johanna, H. B. Eefting oveV __„ï,.»_ Batavia naar Nederland. over Samarang ca saSnga.3~Ned" SChiP M"rCO B°Zari5' W' H' w«-s*«*, naar P«-

Schepen liggende ter reede.

Zr. Ms. korvet Van Sperjk; stoom-schip Hekla; schoeners Circe aireen, Castor, Kamelion; kanonneer-booten No. 14 en 15; Ned. schepen Sinkapoera, Cheribon Packet, L'Esperance, Nijverheid. De vrienden, Fatal Hair, Castor, Ataiet Ulmaulah, Jacob Cats: brik- TohannfS™",l<?°l!ek' cFa:a3 Ber»k". Alrjda, Alie Oesoor; barken fc pW,h|lm-na' _egaf' Js>edoel Barie, Zoutman, Dorothea Hen. iw ' ■ Ba«e; schoeners Laju, Refectie.—Eng. bark Ladrj Marri &FrcdkrrWaLrS SMiBg' Tolle™'- *•*• schip uSXJ,

Sluiten