Naar boven

Javasche courant

29-04-1840

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 8

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Landsdrukkerij
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1828-1949
Periode gedigitaliseerd
  • 1828-1849
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 23
Nummer
  • 35

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CIVIEL DEPARTEMENT. BENOEMD:

CIVIEL DEPARTEMENT. BENOEMD:

Bij de landelijke inkomsten en kultures : Tot kontroleurs der derde klasse: H. J. W. van Lawick van Pabst; J. R. Couperus, thans ambtenaar ter beschikking van den Raad van Indië, gouvernements-kommissaris voor Sumatra; H. L. Petel, surnumerair ambtenaar van de derde klasse, en A. J. P. H. D. Bosch, tweede Kommies bij de directie der producten en civiele magazijnen. ° Tot surnumeraire ambtenaren van de eerste klasse : F. Launij, surnumerair ambtenaar van de tweede klasse, en C. U. Timmer van der Hilst, leerling%ij de kultures. Tot surnumeraire ambtenaren van de tweede klasse : de surnumerair ambtenaar der derde klasse J. W. P\ Klein en J. H. van Schuier, klerk ter algemeene secretarie. Tot tweede deurwaarder bij den raad van justitie te Samarang , C. Bloem , thans buiten betrekking. Tot tweede luitenant a la suite bij de Pasoeroewangschc schutterij , D. Maclennan, vroeger tweede luitenant bij de gehcentiëerde schutterij aldaar. TER BESCHIKKING GESTELD VAN DEN GOUVF.RNEMENTS-KOMMISSARIS VOOR SUMATRA : T' Ct'r?°o^aar^t,,thTs civiel gezaghebber van Mocco-Alocoo (atdeeling Benkoelen.) EERVOL ONTSLAGEN ONDER TOEKENNING VAN WACHTGELD: De kontroleur der derde klasse bij de landelijke inkomsten en kultures , W. Tadama van Ossenbruggen.

Sluiten