Naar boven

Javasche courant

03-11-1847

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 10

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Landsdrukkerij
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1828-1949
Periode gedigitaliseerd
  • 1828-1849
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 23
Nummer
  • 88

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP VERZOEK EERVOL ONTSLAGEN:

OP VERZOEK EERVOL ONTSLAGEN:

Het lid in den raad van justitie te Makasser W. G. Trotterbach, onder dankbetuiging d^r door hem in die betrekking bewezene diensten. De gepensioneerde kapitein der infanterie C. J. N. van Ochssée, uit de betrekkingen van zoutpakliuismeester en auditeur-militair te Pulembing. Voorls is de waarneming der funciien van fiskaal bij den raad van justitie te Soeiabaija , tijdelijk opgedragen aan jhr. Mr. D. A. Junius van Hemerl, onimegaanden regter in de Wester-afdeeling, en bepaald, dat, gedurende de afwezigheid van jhr. Mr. D. A. Junius van Hemerl, de betrekking van onimegaanden regter in de wester-afdeeling zal worden waargenomen door het lil in den raad van justitie te Batavia Mr. J. R. Couperus. Verder is , met wijziging van art. 2 van het besluit van 4en 27sten Ociobcr 1810 no 2, bepaald, dat de bevordering 'ot kapitein van den eersten luitenant der infanterie A. E. L. List , als zoodanig zal gerekend worden le zijn ingegaan, Vi»n af 13 November 1841 ,en dat hij mitsdien rang zal ne'Uen onniiddelijk boven den kapitein L. Ureukers. EEN TWKKJARIS VERLOF XAllt NfcnKßl,VNf) VERI.EKXD : Aan den ambtenaar voor de javaansche laai te Soerakurta J. A. Wilkens.

Sluiten