Naar boven

Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie

06-07-1885

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 6

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Bruining
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1852-1957
Periode gedigitaliseerd
  • 1852-1897 / 1949-1957
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 47
Nummer
  • 155
Jaargang
  • 34

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BENOEMINGEN ENZ. OP HEDEN Civiel Departement.

BENOEMINGEN ENZ. OP HEDEN Civiel Departement.

Bg den geneeskundigen Raad te Soerabaia: Benoemd: voor den tijd van drie jaren: tot lid: de dirigeerende officier van gezondheid der 3de militaire afdeeling op Java, tevens president: de lste stadsgeneesheer, de 2de stadsgeneesheer, de 3de stadsgeneesheer, de geneesheer van het marine établissement aldaar, en S. Bleekrode, particulier apotheker aldaar; tot plaatsvervangend lid: de dirigeerende officier van gezondheid bij het garnizoen daar ter plaatse, de eerstaanwezende apotheker bij het militair hospitaal te Simpang; met bepaling dat deie benoemingen worden gerekend op den lsten Juli 1885 te zgn ingegaan; Schutterijen enz, Bjj den staf van de schutterij te Semarang. Ontslagen: Op venoek, wegens vertrek, eervol, de 2de luitenant auditeur Mr. G. J. >, van Berckel. Benoen 1; tot 2den luitenant auditeur, de schutter bij het korps Mr. C. Th. van Deventer. Militair Departement. By den militairen geneeskundigen dienst. Bevorderd: Tot militairen apotheker der lste klasse, de militaire apotheker der 2de klasse W. Pontier. Benoemd: Tot officier van gezondheid der 2de klasse, de tijdelijke officier van geiondheid der 2de klasse bij het Nederlandsen ladisoh Leger G. Salomon.

Sluiten