Naar boven

Opregte Haarlemsche Courant

17-10-1844

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 4

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • [s.n.]
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1813-1900
Periode gedigitaliseerd
  • 1813 t/m 1869
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 37
Nummer
  • 125

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Batavia, 17 Julij. Door Z. Exc. den gouverneur-generaal zijn,

Batavia, 17 Julij. Door Z. Exc. den gouverneur-generaal zijn, bij het civiel departement, benoemd tot fiscaal bij den raad van justitie te Padang en auditeur-militair aldaar m\ J. R. Couperus; tot tweede commiesen ter algemeene secretarie. C. Overdijk, S. B. Dumans, IV. A. Scnn van Basel en A. de Lanoy; tot commies-controleur der inkomende en uitgaande regten te Samarang //. F. Oclrichs; tor commiesvisitateur bij de recherche te Batavia./. IVcstcrkamp; tot klerk van de eerste klasse ter algemeene secretarie /.. C. J. A. de Vogel; tot eersten klerk bij den hoofd-administrateur der marine /.. A. Iloogenstraaten. Op verzoek eervol ontslagen, onder toekenning van «vachtgeld, de secretaris der residentie Kedirie B. A. van der Plas; eervol ontslagen, onder toekenning vrin wachtgeld, de fiscaal bij den raad van justitie te Padang en auditeur militair aldaar, m.J. G. Lange. Voorts is aan den secreraris der residentie Rembang, I. P. G. de Serièrc, weder toegekend zijn vorige rang van adsistent-resident, met vergunning om her costuum als zoodanig te dragen.

Sluiten