Naar boven

Limburgsch dagblad

07-08-1965

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 24

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Nieuwe Limburger koerier;Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1918
Periode gedigitaliseerd
  • 1918-1994
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 101
Nummer
  • 183
Jaargang
  • 48

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kasteelheer

Kasteelheer

Zijn hoogtepunt heeft hij ba de ogen van zijn gasten wel beleefd, toen hij op het internationaal beroemd geworden „Chateau Neer-Canne" de scepter zwaaide, met een bekwame en goed-gedresseerde staf van vijftig tot zestig mensen om zich heen, met gemakkelijke, met feestende, maar ook met critisohe gasten in zijn zalen. Dat hij daar zijn hoogtepunt beleefde, vinden zijn gasten, die hem en zijn vrouw Helene, die wonderlijke bloemenschikster die steeds de tafels en heel het interieur een feestelijke tintje te meer wist te geven, dikwijls huldigden om de wijze, waarop hij hun een gelukkige avond in hun leven bezorgden.

DE PERIODE op Neer - Canne is ook voor de Kochs wel de belangrijkste in hun leven geweest. Beiden waren gegrepen door de liefde voor hun vak, beiden wisten dat alleen het beste goed genoeg kon zijn. Zij, die hem deze taak op de schouders legden kunnen zich thans gelukkig prijzen, dat Koch, die zelf kinderloos is 'gebleven een bekwame en galante opvolger heeft gevonden in zijn neef de heer Ber Stassen, die een voldoende aantal jaren om Père Theo heeft heengecirkeld, om een waardig opvolger van hem te worden. Het zou moeilijk geweest zijn, iemand te vinden, die het zo bekwaam en zo joyeux deed als Père Theo het zoveel jaren had gedaan, als men een leidende figuur van elders had moeten laten komen. Nu is de dynastie gehandhaafd, 't karakter van Neer-Canne is behouden gebleven.

MAAR HET BEGON eigenlijk allemaal in de „Coin des bons enfants" dat typische on-Nederlandse eethuisje op de Maastrichtse Ezelmarkt, dat werd ingericht in twee onbewoonbaar verklaarde woningen, en waar architect Jean Huijsmans zo iets wonderlijks van maakte dat hij al spoedig journalisten van internationale reputatie tot zich trok, die over de keuken van Theo Koch gingen schrijven in de grote weekbladen. Toen Theo Koch eens een poularde a l'Estragon op zijn menu had, en de grote schrijver over culinaire uitschieters, Weremeus Buning eens in Maastricht was en er een uitbundige beschouwing aan wijdde, kwamen de mensen met het blad waarin dat stuk verschenen was onder de arm naar „Au Coin des bons Enfants" om datzelfde op hun menu te vinden.

Toen heeft Koch in een maand tijd zoveel „poulardes è l'Estragon" gereed moeten maken, dat hij ze tenslotte zelf niet meer kon zien zoals hij nu vertelt, en ze ondanks de blijvende vraag toch maar voorlopig van het menu schrapte.

Sluiten