Naar boven

Opregte Haarlemsche Courant

06-06-1860

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 6

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • [s.n.]
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1813-1900
Periode gedigitaliseerd
  • 1813 t/m 1869
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 37
Nummer
  • 131

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

’s GRAVENHAGE, 4 Junij.

’s GRAVENHAGE, 4 Junij.

— Bij besluit van 1 Junij, heeft Z. M. benoemd tot ridders der orde van den Nederl. Leeuw, de heeren: dr. S. A. Buddingh, gepens. pred. der protest, gemeente te Batavia, belast geweest met eene algemeene inspectie betreffende de protest, kerk en het schoolwezen in Ned. Indie; P. C. TV. Anemaet, inspecteur van administratie bij de nederl. marine, waarnemend hoofdadministrateur der marine in Ned. Indie; A. Rutering, directeur der producten en civile magazijnen in Ned. Indie; J. H. Tobias, resident van Riouw, en mr. J. R. Couperus, laatstelijk raadsheer in het Hooggeregtshof van Ned. Indie, met verlof hier te lande.

Sluiten