Naar boven

Algemeen Handelsblad

14-10-1902

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 4

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • P. den Hengst en Zoon [etc.]
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1828-1970
Periode gedigitaliseerd
  • 1828 t/m 1940
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 21
Nummer
  • 23499
Jaargang
  • 75

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J.R. Couperus, †

J.R. Couperus, †

In den ouderdom van 8G jaren is to s-Gravenhage overleden de heer J. R. Couperus, oud-lid. vau het Hoog Militair Gerechtshof in Ned.-Indië. De heer Couperus ving in 1839 zijn rechterlijke loopbaan aan en bekleedde onderscheidene betrekkingen, als van fiscaal bij den Raad van Justitie en auditeur-militair te Padang, lid van den Raad van Justitie te Batavia, griffier en later raadsheer van het Hooggerechtshof, totdat hij in 1854 werd benoemd tot lid van het Hoog Militair Gerechtshof, welke functie hij vervuldö tot 1860, toen hij den dienst met pensioen verliet. Bij die gelegenheid werd clo heer Couperus tevens benoemd tot* ridder in de orde van d^n Nederl. Leeuw. De begrafenis is bepaald op Woetasdflg, o-> cle Algemeene Begraafplaats te 's-Gravenhag__

Sluiten