Naar boven

Algemeen Handelsblad

12-05-1905

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 6

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • P. den Hengst en Zoon [etc.]
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1828-1970
Periode gedigitaliseerd
  • 1828 t/m 1940
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 21
Nummer
  • 24435
Jaargang
  • 78

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mr. C. TH. VAN DEVENTER.

Mr. C. TH. VAN DEVENTER.

Mr. Fe se hotte beveelt deze candidatuur aan. Hij wijfct er op hoeveel de heer v. Deventer over Indische aangelegenheden schreef in „De Locomotief", den „Indische Gids", o. d. ; kende ieder zijn geschriften.Spr. zou hier niet veel behoeven te zeggen. Dit mag hij echter niet veronderstellen. Hij wijst er dus op dat de heer v. Deventer in 1880 naar Indië ging als rechterlijk ambtenaar; in 188,5 trad hij uit de magistratuur en vestigde zich te Semarang als advocaat. Iv 1897 iv het vaderland teruggekeerd, trad hij door een geschrift over den Regent van Demak op als publicist over Indische aangelegenheden en hetgeen hij schreef over de Indische financiën en met name over de „eereschuld", deed spoedig van hem sprekeu. Over de rechten van het Inlandsche Ambtenaarschap, over de administratieve opleiding der Inlandsche ambtenaren schreef hij belangwekkende artikelen, ook over de decentralisatie in Indië. Op het gebied der politiek sloot mr. Van Deventer zich allengs aan bij de vrijzinnig-democratische beginselen. Aran beteekenis is geweest de bijdrage, die hij op economisch gebied leverde in de bekende rapporten aan den minister van koloniën uitgebracht. Als Indische specialiteit zal hij een waardig opvolger zijn van den heer Cremer.

Mr. Van Deventer verklaarde instemming te betuigen met de artikelen 2 en 3 van het reglement van ..Vooruitgang". De heer J. C. Schogt beval aan de candidatuur des heeren

Sluiten