Naar boven

Middelburgsche courant

02-10-1915

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 8

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Wed. J. Abrahams & Zoon
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1814-1929
Periode gedigitaliseerd
  • 1814-1929
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Zeeuwsche bibliotheek
Nummer
  • 232
Jaargang
  • 158

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BINNENLAND. UITVAART VAN Mr. C. Th. VAN DEVENTER.

BINNENLAND. UITVAART VAN Mr. C. Th. VAN DEVENTER.

Wij deelden gisteren reeds mede dat een groot aantal personen uil politieke, Indische en kunstkringen mee naar het Crematorium te Westerveld ging, ter bijwoning van de uilvaart van mr. C. Th. van Deventer. Stapels bloemen en kransen deklen de baar Indische jongelieden deden dienst ftls slippedragers. Het woord werd gevoerd: door een zwager van den overledene, den heer A Stoop; door den Minister van Koloniën, den heer Plc-jle; den voorzitter der Tweede Kamer, mr Goeman Borgesius; door dr. D Bos namens de Vrijz. Democr. Kamerclub; door mr Roodenburgh namens den Vrijz. Dem. Bond; door mr. Abendanuon namens hel KartLnifonds; door brn. van Zuyïen van Nyevelt namens hel Kon Conservatorium en het Residentie-orkesl; door dr Kiewiet de Jonge namens hel Alg Ned. Verbond; door mr Melhorsl namens het bureau van de statistiek: door den oud-gouverneur-generaal Bosboom namens de bestuurs-academie; door mr. Smeenge namens de inwoners van Drenthe, en ten slolie nog door een der Indische jongelui.

Sluiten