Naar boven

Amsterdamsche courant

15-01-1780

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 2

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Stads-drukkery Amsterdam
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1813-
Periode gedigitaliseerd
  • 1813
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 20
Nummer
  • 7

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDEN.

NEDERLANDEN.

.GRAVENHAGE den is January. De Hertog de la V.u-guion , Ambasfaieur det Konings v.n Vrankryk:, is met eeniat Heeren van de Regeering in conferentie geweest. De Baron Slott tot twee Nycnhuyzen , en de Bsron van Dcdem tot de Gelder, zyn haar tXvetyifel geretou neerd. Deeze ochtend is een Expresfe alhier gtarriveerd vanden Graave van Weideren, Hun Hoog Mog. Minister aan het Hof v.u Loniea, zo men vastft.id wegens het onlangs voorgevallene tusfehen de Ea-elfche en Hollaodfche Schepeu. AMSTERDAMS» ta. January. „Heden morgen arriveerden de diredte Brieven van LONDEN, van den 4dcn en „7den ; de Herfte corrfirmeeren, het geen wy reeds uit de „Uoyds-Lyst en de Brieven ovei Ostende hebben med-gecfeeld; „dos wy onnodig voaden dezelve beden te b.rhslen , Oecht. „voegen wy blei by, de Echte Lyst der opgsbrachte Schepen: „de Jonge Gerbc'n King.ni., Schipper Willem Atte». „de Jonge Imkemt, — p.V Hoektma. „de Ryken Jouwer, — Stoffel, Simons. „de Refo utie j J. Ocpke-. „de Sibellina Hillegondi, J. Gerrits Tal. „de Michiel en Agath., W. P. de Vries. „de Jonge Liebrecht, Albett Atiaar.s. „de Vrouw Anna Christin», —i »N. Jacobs. En „de Vrouw Levin» Jacob» Johanna, - Am. Banning. „alle na Vrankrfk gedestineerd." v Den uden zyn in Tesfel binnen gekomen Imke Hesfels Diiest van Lisboq en Tjerk Kl.asz. Kleyn van Libourne , de wind West en Noord Noord-Oost. Den I3den 1. niet. gepasfeerd, de wind Noord N. Weit. In den nagt van den raden dezer , is op de Zuidwal gedreven 's Land» Oorlogfchip BOREAS Capt. L. Spengeler; en na verliesvan twee Ankers, het Schip deVrouweTiet» en Theodora, gevoerd by Ch. Ketelaar , het Schip is dlgt en in goeden ftaat. Den rrden il In het Vlie niett gepatfeerd. dewindZuid- Weft en NoordWeft. Den laden It mede niet» gepasfeerd, de wind Nootd-Weft, t avonds Noorden, harde wind met zwaarc buijen. Het a Maft Scheepje den ioden binnen Gaats ten Anker gekomen, it den volgenden dag na Pofttyd op de Rhede gearriveerd ,zo men zegt van Koningsbergen, het zelve kon door den hatden wind en zwaare buijen niet gepra.lt worden. Ia Rlncoe by Corfc is met febaden binnen gtkomen Jen Kievit v.n St. Euft.tius herwa.rds, denzelven lsdeni7den September v.n daar vertrokken ; en in Portsmouth door lekkagie Pieter Volquart van hier na Curacao. Te Ancona is gearriveerd Jan Ch. Murk v.n M.rfeille; te Llvorno Arwid Jar.f;n van Helmftad ; den 7den deezet te Oftende Rink Fyes van Nantes na Gent; den Bften dito te Duinkerken Anthony Sttbouten ; te Rouan Hendrik Jan» i te Londen Cornelis Meynder», ca te Huil Jurr. Matthyfen alle van deeze Stad. De Aaien van de O. Ind. Comp. zyn %<xe. Die vin de W. Ind. Comp. 34 en I hilf. De Engelfche O. Ind. Comp. 146, De Engelfcno Bank m. De Zuió-Zee 7a. 4 perCent Ar.nui telten van't Jair 1760, 6a. Geconfralideeide dito v.n 3pei Cent 61 en 3 quart. Alle op February. De Agio V»n d< Bank 4 en 3 agtfte per Gent.

Sluiten