Naar boven

Amsterdamse courant

20-11-1788

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 2

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Otto Barentsz Smient
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 167X-
Periode gedigitaliseerd
  • 1670 - 1811
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 20
Nummer
  • 140

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Advertentie

A. Dyktnan, H. Meyerink, B. Nosthecr,.H. Hageman, M. f. Calkoen en J. Vemer, Makelaars, zullen op Vrvdag den 21 November, 's avonds ten half zes uuren precies, te Amfterdam, in de Nes' in de Brakke Grond, verkoopen: Een party. geborgen GOEDEREN* als: 15 Vaten Suiker, 8 Vatan KelTy, 4 Vaten Krap, 3 Vaten Verfftoffen, 4 Vaten Krvt, 40Vaatjes Haring, 23 fluks Hee-lcn en Halven Kaazcn en 1-Vaatje en a Vaten met opgeraapte Krummels Kaas, 8 Vaten Raap- en Lm Oiy, 1 Pot Bootcr, 4 Vaten Wyn eu 16 Pakken Papier; leggende op 't Pakhuis De Druif, op de Zolder No. 3, 0p het Varkens Eiland, en op't Pakhuis Curacao. op dc Prinfegragt by de Leidfcheftfaat, en zynde alles geborgen uit het Schip DE' JONGE ALEXANDER, Kapitein JAN.CHR.ISTIAAN EYK, van hier naar Stokholm gcdeftineerd , zynde-'s morgens op den Verköopdag voor-een ieder te zien. V Na Barceionn zal met den eerften vertrekken, Kapitein HENDRIK JANSZ DE'BOER , voerende het Tweedeks HOEKER SCHH', DE VROUW SUSANNA MARIA, 't Schip ktrd in Texel en dc Lichter te Amfterdam; adres byD'ARNAUD ' en Comp., H. LAMMER TS en Comp. en SNYD.ERS en GROTERUS. *•* Ni Cadix zal met den eerften vertrekken-Kapitein DIRK HOP, met het Tweedeks HOEKER-SCHIP de CATHA- R-INA en ELI/ABFTH, leggende in Texel, en de Lichter te Amfterdam; adres by D'ARNAUDcn Comp., J.SCHEL.TES,-. HEERF. LAMMERTSen Comp., en SNYDERS en GROTERUS. Uit dc hand te koop een- KOMMENYS-, GRUTTERS- en KRUIDENIERS-WINKEL, welke nog gecontinueerd .Word, . mat Mey te aanvaarden. 'Te K-vragen by WILLi&I KLEiNKOF,, Boter-, en Kaaskooper, op den Nieuwendyk, tusfehen -de. ■ twee Ilaarkinincr-.Sltiizen, te Amfterdam. V Door zeker Toeval een HUIS-te Huur, direiè te-.aanvaarden4 waarin- een TAP-NEIUN3 word -gedaan , zeer ■ bekwaam 1 voor. een \r<LK-HOiIOER.i ii 't 'best deezer-Stadj. Te.bevragende, HARTMAN, op de Loonersmgr ~ie Alcfterdam.:. *SjWn Pobw>V« «6g DISTILLATEURS :WINKJÏ4i.te.-J>ew«gcjr is*. i

Sluiten