Naar boven

Noordhollandsche courant

14-05-1779

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 2

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • s.n.
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1778-1781
Periode gedigitaliseerd
  • 1778-1781
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB 533 A 1
Nummer
  • 58

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEE-TYDING.

ZEE-TYDING.

MAANDAG den 10 May, in 't Vlie binnen gekomen. I Sybrand Jurrians, de Maria — — van Dantzig. B. O. Wmdhuyzen , de Vliegende Faam — dito. Stellen Andries Ropken, St. Nicolaas Petersb. laastuitNoorw. Jelle Wiebes, de Eendragt — — — Koningsbergen. Olfert Aalberg, de St. Pieter — — — Noordkopping. TurnaanLuppis, de Juffr. Bieka — — Memel. ïan Harmens, de Jonge Jan Hoektma — dito. Marre Haring de Koe .de Cornelit de Koe Windouw. Pieter Meeuw, de Juffr Catarina — — Hamburg. Hans Valk, Jarleibmg — — — — Noorwegen. Jan Jacob Mooy, de 2 Gebroeiert — — dilo. Andries Hesfels, de St. Petero — — dito. Andries Loofen, de Emanue'l — — — dito. Bovengemelde S. A. Ropke, hadt op den gden deezer tus fchen Doggersbank en de Willings een Engèlfche Kaper ont moet, denzelven had tweemaal koogels op hem gefchooten. De Wind Noordclyk, 's avonds Ooftelyk, niets na Zee. AMSTERDAM den 11 May, in Texel binnen gekomen. Een Deens Oorlogfchip. A. Reigen Kromburg . uit Noorwegen, moet na de West Indien. Hendrik Pieters, ie Jonge Juffr. Anno van St. Euftatius- Fieter Piererfe Hoop, de Maria Maragretha Calee. Knoet Jans Dik ,de Vrouvs Alida — — Koningsbergen. Niels Jans Blom, Nieuw Amfterdam — Stokhilm. Pieter Lierfen, de Spesviedes — — Noorwegen. Johannes Mork ,__ Greven Larwig — dito. Broer Hendriks, de Goeie Verwagting — dito. ' Broer Jans, ie Winlhoni — — — dito. Niels Boulin, ie Anthonetta — — — dito. Alkig Stad, De EHzabet — — — — dico. De Wind Zuid Wcsc. Niets na Zee. DINGSDAG den n May, in 't Vlie binnen gekomen. Cornelis Fopkes, ie Antony Cornelis — van Dantzig. Fopke Fopkes Brouwer, ieGeertrui Margaretha dito. Marre Hippeler, de Juffr. Dorothea Louija Koningsbergen. Paul Fredrik Ronge, ie Prins van Pruis jen Kolbergen. Andries Axelfbn , de Anna Catbarina. AhuislaascuicNoorweg. Lave Agreen, Ulrika -___._.— Carelshaven. Pieter Nicolaas, ie Anna Dorothea — Koppenhagen. Klaas Jans, de Zeevaari — — — Noorwegen. Anthony Oudman ,de 3 Gezusters — dito. Harmen Hesfels, de 3 Gebroeders — °»o. Wiebe Volkers, de Gerrit Wynalia — dito. Hendrik ClaasNaitje, de Vrouw Jannen — dit°- EvertHendr.Schortenbroek,-. v.i.Miden dito. Jacob Jansz, de Maragretha Elizabeth — dito. Jarig Driefes, de Vrouw Magdalena — dito. Hendrik Hendriks, Veenlenwolie — — dito. Na Fosttyd nog 6 Schepen, de namen onbekend , waaronder een Deenfche Pink , en een Driemast Galjootfchip. By Ter Schelling binnen. 2 Tjalken en 1 Smak, de namen onbekend. De Wind Z. West, niets na Zee- AMSTERDAM den 13 May, in Texel binnen gekomen. Heere Tjeerds, Vredenlust — — — van Rouaan. Klaas Dirks, de Jonge Catbarina — — Libouw. Jochem Niels Waak, de Catbarina Maria Gottenburg. De Wind W. N. West, 's avonds N. Ooft, niees na Zee. Te Lisbon is gearriveert Jan Nobel , de Vrouw Anna Eiijabeth, van Amderdam. Te Cadix Arie Slof, de Standvastigheid , van Oodende ; Fredrik Lundberg, van Gottenburg; Adolf Lund, van Stokholm; H. Hafelop, van Bremen. Te Pontoviedero Jan Barentsde Jong, Ilollaniia, van Lisbon. Te Bajoene Luitje Siebes , ie Jonge Jouwen Witteveen , van St. Sebastiaan. Te Honfleur Jan Lukas, ie Gerrit en Jan, van Mar enne:. Te Havre de Grace Tomas Barends, van Marfeille laatst uit Engeland. Te Bourdeaux Duure Jettes, van Havre de Grace ; Ale Hendriks Bakker, de Stait Bolswaard, van Oodende. Te Vannes Bouke Feykes, de Goede Trouw , Hesfel Jans de Jong, ie Jonge Juffrouw Wasjenberg , beide van Brest. Te Ferrol Jan Nachaniel Towe, Johan Ruhnken , beide van Dantzig. Te Duinkerken J. Strybos, ie Naarheii, van t J. van der Swam, ie Archipel, van Barcelona. OOSTENDE ien 9 May. Den sden kwam alhier binnen Andreas Grunsbey, van Bergen , Richard Benfon, Charles 1 Addy , beide van Zunderland, Robbert Derham, van Leverpool. Den 6ien Hans Erich Thyfen , van Koppenhagen , Leenden Klinkert, de 4 Gebroeders, van Amfterdam , Cornelis Niering , van Douvres. Den lien Pieter Commerfen, Ysbrand van Hoeken, beide van Bajoene, en vererokken Jelle Wobbes Visfer, ie Jonge Freierik, na Vrankryk, Jean , Baptist Ocket, Nicolaas Blankman. Den Sjien Luitje G>sberts, ie 2 Gebroeders, Joannes Jacobs, de Oude Ziemon,Pieter jans Koster, de Geduldige Margriet, Lodewyk Sable , Joon. nes ie Vree, alle na Duinkerken, Jacob Gerbers, de 2 Gebroeders, naSt. Valery , Jan Pieters Scholl, de Juffr. Geertruyia, na de Oostzee, James Hanton, na Riga,Pieter Bouman, na Fredrikshaven, Jofeph de Graaff, na Havre de Grave, en lag gereed Yfe Yges, ie Cornelia Freirika ,na Duinkerken. Te Hellevoeten de Maas Bonne Jacobs, de Goeie Vreede, van Liebouw, en vertrokken Jelle Klaas Kuyper, de Vromu Wilhelmina Maria, na Rouaan, Ide Bettings, na St Valery, Kemp Drost, ie Dankbaarheii, na Marceije, Jan Edzes, na de Oostzee. Den 10 May, de Wind W. Z. West. Op de Kust van Catalonia gereed Tjeert Tomas Jans , de Noordftar, na Ferrol. Te Morlaix gereed Arme Sybrands , de Goeie Verwagting, na Hamburg. Te Nantes gereed Teeke Fokkes Sloof, na Amderdam. Te Chatcam gereed Hidde Jans Bakker, Hollandia , na Archangel. Te Rouaan gereed Heere Joukes, de Jonge Basjeleur, na Petersburg. Te Bleije gereed P. Tobie, na Amfterdam. Te Cherbourg is door een Franfche Kaper opgebragt, Jan Abrahams, de Wilhelmina, van Jerfy na Amd. gedesrineerd. Het Schip van Pieter Rynders, 't welk by Riga zoude gedrand zyn, is abufief, alzoo het zelve den 13 April , oude flyl, in een goede daat op de Reede van Riga lag. De Aclien van de O. Ind. Comp. 340- W. I. Comp. 29*. Engèlfche O. I. Comp. Eng. Bank 115$, Zuid Zee 6i\. 3 Geconc. dito. 4 pCt Annuit. 64!. Alle op Mey. Lond opfigt 36, 9 _7- 36, 6a 4- De Agio van de Bank 4s.

Sluiten