Naar boven

Nederlandsche staatscourant

27-06-1862

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 4

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Bureau der Nederlandsche Staats-courant
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1814-1985
Periode gedigitaliseerd
  • 1814 t/m 1869
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Koninklijke Bibliotheek T 948
Nummer
  • 150

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLADN. 's Gravenhage, den 26sten Junij 1862.

NEDERLADN. 's Gravenhage, den 26sten Junij 1862.

Bij besluit van den 23sten Junij , n°. 61, heeft Zijne Majesteit goedgevonden, den 2den luitenant F. Cats , van het lste regement infanterie, in rang en ancienneteit over te plaatsen bij het wapen der infanterie van het leger in Oost-Indie. Bij besluit van den 24sten Junij , n°. 186, heeft Zijne Majesteit goedgevonden , iv zijnen rang over te plaatsen bij het regement grenadiers en jagers: den lsten luitenant L. J. J. A. Joost, van den staf der infanterie, en zulks te rekenen van den lsten September aanstaande. _—

Bij Koninklijk besluit van den 2osten Junij, n°. 51, is aan den Oost-Indischen ambtenaar mr. J. R. Couperus, laatstelijk raadsheer in het Ilooggeregtshof van Nederlandsch Indie, thans met verlof in Nederland, op zijn verzoek, een eervol ontslag uit 's lands dienst verleend, met toekenning van pensioen.

Sluiten