Naar boven

De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad

03-02-1948

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 4

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • De Groot, Kolff & Co
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1863-1956
Periode gedigitaliseerd
  • 1863-1903 / 1947-1956
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) L 5016
Nummer
  • 128
Jaargang
  • 96

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een Mysterie van de Zee Krampachtige Houding der Doden De Raadselachtige Ondergang van de „Ourang Medan” Raadsels die Niet Zullen Worden Opgelost Alles Bleef Stil

Een Mysterie van de Zee Krampachtige Houding der Doden De Raadselachtige Ondergang van de „Ourang Medan” Raadsels die Niet Zullen Worden Opgelost Alles Bleef Stil

i raadsel van de zee... de muiterij op de „Bounu de ondergang van de j"tan},c" is zelden een zó on.tlaard en onverklaarbaar al vermeld, als het drama E*" boord van de „Ourang Mehet grote vrachtschip, lp, volkomen onbeschadigd, in 11e Oceaan werd aangen mét een dode hemanlïet enige authentieke over deze rieuze catastrophe volgt — maar een verklaring het niet — de oplossing | ïlv het raadsel kent niemand.

(, fret mysterie van de „Ourang behoort tot de geheidie de zee niet prijs zal i. Al heb ik het schip zelf n, al heb ik zelf de tweeffHwintig dode matrozen en scheepsofficieren op het k en op de brug van de , h*Wang Mcdan" gezien en aanhaakt, ze heb ik .toch i voor het lot van dit j.tfvir. e gei 61. Wat hier vermeld wordt : op ons logboek. ' i- I Wij veeren midden Juni 1047 eer 4-jO zeemijlen Zuidlijk van do Marshall-* ' teer. wij van de „Ourang i" ep de 6üÜ-metergoif dit bcrloht ontvingen: • . sir.p ourang medan stop 'se ships with SW get urgent f*l medico stop." Dit bericht bekende een hulproep van de Medan": „wij. verzoe- alle schepen met kortegolf-3>ders voor ons te. vragen om medische hulp". Wij zeelieden weten, dat alle zonder dokter aan %rd medische hulp kunnen daar er kortegolfsta,lQHs zijn, die een permanente onderhouden en die in staat zijn grote pas- of oorlogssche- ett te bereiken om dergelijke om medische hulp °°r te geven. L ïoch was dit radiobericht be*ftemdend. Want de marconist V de „Ourang Medan" had ).ór zijn vraag öni medische rad iiet signaal SOS ger'nd. Dit wees op zeer ongewone omstandigheden, want het mag alleen in het zengende geval van gevaar °Qr het gehele schip gegeven en moet gevolgd wor* e 1 door de opgave van de po%i van het schip.

. Wij, vroegen ons dan ook af-, fi Wolk gevaar men zich ginds *°u bevinden, doch verloren tijd en seinden op de "-meterband: „Stoomschip Medan" vraagt direct r6dische hulp". Aanstonds Vm van verscheidene kanten Ptwoord met de Vraag om hij- J0nderheden. Wij gingen terug 1(%- de 600-meterband en vroe- HeU opgave der positie. Nadat ?jj driemaal deze vraag uitge- Pöden hadden, kwam dit antd, dat kennelijk met een izender werd afgegeven:

j >,SOS van de „Ourang Me- Rn" 20° westerbreedte 179° Jj°«terlengte stop wij drijven pop tweede . officier dood op e brug stop kapitein en hoofd- Pcianist dood in kaarten-ka- stop waarschijnlijk gehele overleden stop deel 6r bemanning " Hier brak £ uitzending plotseling af; dat '•1 zeggen, wij ontvingen nog e 1 verwarde opeenvolging van Pu' Hen en strepen, alsof de van de marconist in ?°odskr-am;p nog op de seinsleu,°l sloeg. Alleen twee woorden *amen nog door: „ik sterf..."

Sluiten