Naar boven

Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia

23-03-1949

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 4

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Nederlandsche Dagbladpers
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1945-1950
Periode gedigitaliseerd
  • 1945-1949
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Universiteitsbibliotek Leiden S 9462
Nummer
  • 145
Jaargang
  • 4

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Djaoeh di mata”

„Djaoeh di mata”

De geschiedenis van de Indonesische filmindustrie sinds de dertiger jaren tot nu, is er een geweest van zoeken naar de begaanbare middenweg tussen de eisen, welke de film stelt en de smaak van het publiek waar de films voor bestemd zijn. Het is een moeilijke weg, afgebakend door begrensd afzetgebied en, als gevolg daarvan. de beperkte financiële mogelijkheden.

„Djaoeh di mata". van de Soiutli Pacific Corporation en de Regerings Film Distributie Dienst is deze middenweg gegaan, zij het niet i zonder struikelen over hindernissen veelal van technische aard.

De film heeft zeer goede momenten naast veel zwakke steeën. Het spel van AH Yugo als Asrad staat op hoog peil en de dramatische uitbeelding der gewaarwording van zijn .blindheid is zelfs uitmuntend, waarbij ook het camerawerk voortreffelijk is. Ratna Asmara geeft een goed afgestemd samenspel te zien als Soelastri, de vrouw van Asrad. Deze passages tonen aan, dat de Indonesische film grotere mogelijkheden biedt dan het tot dusver bereikte. Van de andere spelers noemen wij Iskandar Sucarno als Soekarto en Djauhari Arif als Soeleiman.

De regie was in handen van Andjar Asmara, die ook het verhaal schreef. Productie-leider was A. A. Denninghoff Stelling.

AU Yugo als Asrad in „Djaoeh di mata"

Sluiten