Naar boven

Leydse courant

26-08-1846

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 4

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Wed. Anthony de Klopper en Zoon
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1813-1902
Periode gedigitaliseerd
  • 1813-1869
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Regionaal Archief Leiden
Nummer
  • 102

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OOST-INDIE. BATAVIA, 26 Junij.

OOST-INDIE. BATAVIA, 26 Junij.

De Gouverneur-Generaal was den 23sten Junij met de oorlogsstoomhoot Mcrapi naar Sourabaya vertrokken. De expeditie naar Bali was den 9den Junij van Sourabaya onder zeil gegaan. Jonkhr. Reynst is bij afwezigheid van den Gouverneur-Generaal Rochussen, ad interim, met bet bewind belast. De Gouverneur-Generaal, welke sedert eenigen tijd aan ongesteldheid in de ingewanden leed , was volgens de laatste bcrijitcn aan de helere hand. Met dó laatste land-brievenmaal is te Batavia aangekomen de Heer Tonco Modderman Jr., Ridder der Orde van den Nederlandsch en Leeuw , ambtenaar van de lBle klasse en onmidddijk naar Builenzorg doorgereisd. Het gerucht won te Batavia meer en meer veld, dat Macassar op het eiland Celebes tot eene vrijhaven zou worden verklaard. Er ging ook sprake van eene verandering in het Indische tarief, en van cenc vermindering van het uitgaand regt op de koflij. '.' — Onder de door den Gouverneur-Generaal gedane benoemingen merkt men de volgende op: Tot lid in den Raad van het Hoog-Gcregtshof van Ncérlands Indië Mr. P. Brunsvdd van Hutten, thans Fiscaal bij den Raad van Justitie te Samarang; tot Fiscaal bij den Raad van Justitie te Samarang, Mr. J. 11. Donker Curtius, thans lid in dien Raad; tot lid in den Raad van Justitie te Samarang, Mr. J. A. Leemans, thans lste gezworen Klerk bij het Hoog-Geregtshof van Neêrlands Indië; lot lslen gezworen Klerk bij het Hoog-Geregtshof van Neêrlands Indië, Mr. 11. AV. du Perron, thans Secretaris en Fiscaal bij de Regtbank van Ommcang in de AA'cster-afdcding; tot Secretaris en Fiscaal bij de Regtbank van Ommegang in de AVester-afdeeling, Mr. J. J. Verenet, ambtenaar der lst<! klasse; tot lid in den Raad van Justitie te Batavia,.Mr. J. R. Couperus, thans Fiscaal hij den Raad van Justitie te Padang ; tot Fiscaal bij den Raad van Justitie te Padang, Ml. F. L. Anthing, thans lstc gezworen Klerk bij den Raad van Justitie te Batavia; tot lsteD gezworen Klerk bij den Raad van Justitie te Batavia, Mr. A. M. Meertens, thans 2de gezworen Klerk bij dien Raad, tot 2den gezworen Klerk bij den Raad van Justitie te Batavia, Jonkh1-. Mr. J. Graafland; op verzoek eervol ontslagen, onder toekenning van Pensioen, liet lid in den Raad van Justitie te Batavia, J. van Slingelandt.

Sluiten