Naar boven

Rotterdamsch nieuwsblad

22-09-1879

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 8

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • A.W. Sijthoff
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1878-1991
Periode gedigitaliseerd
  • 1878-1945
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Gemeentearchief Rotterdam
Nummer
  • 452

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderwijs.

Onderwijs.

Heden, zgn aan de Rijks-Universiteit te Leiden be- . Torderd tot doctor in de Rechtswetenschap de heer C. Th. Van Deventer, geboren te Dordrecht, n» verdediging: Tan een Acad. proefs:| get.:',Zijn naar de Grondwet onze koloniën deelen des Rijks.; tot doctor in de, Godgeleerdheid de' heer A. Van Doorninck,. geboren te> Deventer, na verdediging van een Acad. proefs. get: Bijdrage tot de tekstkritiek j van Richteren I-XVI.; tot doctor in het Romeinsch en Hedendaagsoh Recht' de beer F. G. Canneman' geb. te, Poerbolingo (Ned. 0.-Indië) na verdediging van stellingen.':: : -> : — -Aan het; admissie examen, gehouden aan da ■. Rijks-Universiteit 'te Leiden op 18 September 11., is | deelgenomen door 71 adspiranten daarvan trokken zich ] 14 onder het examen terug, 15 werden toegelaten en 1 42 afgewezen. ']y^\?f- \~~r-.'- . •' - — Aan de Groningsche universiteit is bevorderd tot i doctor in de rechtswetenschap de beer Gratatna W.zn.,ï geboren te Hoorn, na -verdediging van een acad. proefs. j getiteld: Uitgewerkte opmerkingen over delictacommis» ',

eionis, turn fameudo en liet verschil in omvang van vólinitcht en last; en tot doctor in do wie- on natuurkunde d» hoer Steenhuis, geboren te, Wetsinge, na verdediging Tieschouwinyen ever He viscositeit van vloeistoffen en gassen. • ■' i .' " — Voor het gisteren gehouden admissie-oxamen, om i' toegelaten t» «orden tot de academische lessen te ! Oroningen, hadden zich 7 candidaten aangegeven, 2 ! -werden toegelaten en 2 afgewezen, terwijl 3 zich hadj don teruggetrokken. Toegelaten werden do hoeren G. ; 3. Weijland en 11. P. Bosscha, beiden van oroningen. ; — Benoemd tot leeraar aan de Hoogere Burgerschool • en Burger Avondsohool te Harlingen dr. J. Romeng, I thane leeraar aan do E. B. school te Enkhuizon. - j Da heer dr. L. Beins leeraar a/d H.-8..5.,te I Veendam, heeft wegens z-yne benoeming aan 't Gymnasium te Winschoten eervol ontslag aangevraagd. Bat ontslag is hem verleend in te gaan 1 November a. s. i , — Naar men verneemt heeft de korkeraad der Ned. Herv. gemeente te Amsterdam eene belangrijke schenking ontvangen, bestaande in een terrein, zeer gunstig I in de stad gelegen, ter oppervlakte van pi. m. 350 ■vierk. meters, ten einde daarop eene nieuwe Diaconiei school te kunnen bouwen.

Sluiten