Naar boven

De Oostpost : letterkundig, wetenschappelijk en commercieel nieuws- en advertentieblad

13-02-1860

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 4

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Fuhri
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1853-1865
Periode gedigitaliseerd
  • 1853-1865
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Koninklijke Bibliotheek NBM 1658 B 1
Nummer
  • 37
Jaargang
  • 8

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BENOEMINGEN, BESLUITEN, enz. JAVASCHE COURANT van den 8sten Februarij 1860 Nº. 11. Civiel Departement.

BENOEMINGEN, BESLUITEN, enz. JAVASCHE COURANT van den 8sten Februarij 1860 Nº. 11. Civiel Departement.

ONTSLAGEN: Op zijn verzoek, eervol, uit zijne betrekking, de advocaat en procureur bij het hoóg-geregtshof van Nederlandsch-Indie mr. R. W. J. C. Bake. Op zijn verzoek, eervol, uit 'slands dienst, de kontroleur der derde klasse bij de landelijke inkomsten en kultures mr. C. M. Smulders, VEBLEEND: ten tweejarig verlof naar Nederland, aan den raadscheer in het boog-geregtshof van Nederlandsch-Indie mr. J. R. Couperus. Een tweejarig verlof naar Nederland, aan den kommies op het bureau van den adsistent-resident van Grissee (Soerabaya S. S. de Vries. Een tweejarig verlof naar Nederland, wegens ziekte, aan den kommies-ontvanger, tevens boekhouder bij den ontvanger der inkomende en uitgaande regten te Samarang J. S. Lamberts Hurrelbrinck. gesteld: Ter beschikking van den directeur der kultures, de ambtenaar der tweede klasse voor de dienst in Nederlandsch- Indie F. O. van Delden. benoemd: Tot docent iu de Nederlandsche taal aan het gymnasium Willem 111, de gouvernements onderwijzer te Riouw C. C. Homburg.

vooai.ooriG benoemd; Tot telegrafisten, de leerling-telegrafisten M. van Abkoude, L. Schreijner, H. B, Denkelaar, A. N. Kolmus, P. C. van Abkoude, J. P. Langenberg en D. TV. Vermeer. belast: Met de waarneming der betrekking van telegrafist, de navolgende voor memorie gevoerde en ah leerling-telegrafist dienstdoende militairen: de sergeanten A. K. van Deventer, G. N. A. Itooliell en C. E. L, J. Veerman; de korporaal G. W. Pistorius en de soldaten G. P. W. C. Schiuidt en C. M. Nauditli.

Illarinc Departement. t ....

i « ONTSLAGEN: , Uit Z. M. militaire dienst, de eerste luitenant der infanterie G. E. de Pril. VEBLEEVD: Een tweejarig verlof naar Nederland, wegens ziekte, aan den intendant der tweede klasse der militaire administratie C, Yemer, en aan den spijsverzorger bij het groot militair hospitaal te Weltevreden (militair ambtenaar der derde klasse) S. Roos. TIJDELIJK GESTELD: Op non-activiteit, de kapitein der infanterie A. E. V. de Ficquelraont, OVERGEPLAATST: Bij het reconvalescenten-gesticht te Ocnarang. de officier van gezondheid der tweede klasse L, J. de Roock thans te Tclok Betong (Lampongsche distrietien.) j GEPLAATST : Bij de civiele en militaire geneeskundige dienst te Telok Betong (Lampongsche districten), de officier van gezondheid der tweede klasse W. J. Schmitt, thans ter beschikking te Batavia.

Sluiten