Naar boven

Soerabaijasch handelsblad

23-11-1905

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 12

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Kolff & Co
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1865-1942
Periode gedigitaliseerd
  • 1865-1908 / 1929-1942
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Koninklijke Bibliotheek C 64
Nummer
  • 274
Jaargang
  • 53

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den Haag, 22 November 1905. De Indische begrooting.

Den Haag, 22 November 1905. De Indische begrooting.

Bat. Xieuicsblad. De minister van koloniën Fock beantwoordde de verschillende sprekers ia een rede, die als voortreffelijk geroemd wordt. Hij verklaarde opnieuw dat hij de voetstappen van ziju voorganger zou drukken. Van de trilogie van mr. C. Th. van Deventer: educatie, irrigatie, emigratie was veel in voorbereiding. De minister deelde vorder mede dat een voorstel betreffende de particuliere landerijen eerlang zal worden ingediend en dat het kamerlid dr. D. Bus met de leiding van de voorbereiding eeuer commercieele boekhouding bij de groote bedrijven in Indië zal belast worden. Het lid Van Kol dieude, gesteund dooide vrijzinnig democraten, eeu motie in, waarin de regeering wordt verzocht eeu opgave te verstrekken van de kosten van vroegere en toekomstige expedities. (Van deze laatste zal de regeering wel moeilijk de kosten kunnen opgeven. lied.)

Sluiten