Naar boven

Soerabaijasch handelsblad

17-10-1931

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 24

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Kolff & Co
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1865-1942
Periode gedigitaliseerd
  • 1865-1908 / 1929-1942
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Koninklijke Bibliotheek C 64
Nummer
  • 238
Jaargang
  • 79

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Advertentie

CENTEAAL - THEATER t lIEDEN en VOLGENDE AVONDEN. E De EERSTE, INDISCHE, SPREKENDE film MOVITONE. I Geen eraniafoonplatcn. „HUWEN OP BEVEL" (Maleisch dialoog), J 100% SPRAAK, DANS en MUZIEK. ' Kinderen GEEN toegang. ZONDAG 18 dezer: Kindervoorstellingen. * Aanvang 10 UUR v.m. en 5 UUR n.m. j AtLE RANGEN ƒ 0.30. Uitgezochte SPREKENDE films w.0.: v, Sprekende honden „WHO KILLED ROGER" I I 5 Mooie films — Cordlcoope prijzen ! ! I v y [ w iÜËI j Welke Belegging is Veilig ? 11 ; !a deze lijden is voldoende gc!Men dat belesginj j'• van Uw geld alleen veilig is in HUIZEN (natuurlijk gebouwd doar een te goeder naam en j 1 faam bekend slaand bouwer) ! ■ 2 huizen ad. ƒ 10.750.» (2 slaapkamers met garage) I J II huis ad. ƒ 13.000.- (3 slaapkamers met garage) 3 ! 2 huizen ad. f 8.800.- (2 slaapkamers zonder garage) j | 1 huis ad. ƒ 8.000.- (1 slaapkamer zonder garage) i (prijzen incl. overschrijving, kosten aanleg 11 v/aterleiding, gas en elcctrisch licht) | Laatste perceelen nabij 1 ELECTRISCIIE TRAM en SCHOLEN j PROFITEERT VAN DEZE AANBIEDING 1, 'HV. liiwkilg Bereau JjOBRYT SfieraL'aia, ïïs»s*bio Bosalevarsl 25 | I TELF. 4209 S. Q _ _ jzwß : f «tnP* i ! !• hellfach&c? ê ■ SOERABAIA 1 Zuivere Orangc-smaak zonder bijsmaak van gember enz. 'Let op den inboud der flcsch (2 Splitgiazen) 54 I W. M. G. H© © F ElB. 8 VENDUHOUDER en COMMISSIONAIR j PA RACESTRAAT 19 (achter 11.V.A.) — TEL. N- 4182. 1 Filiaal KEDIRI — BALOEVYERTI 29 — TEL. 25. Filiaal MODJOKEKTO — RTIDJI 10 — TEL. 170. 433 ■li lihp muibiii■ i■> ■ i ii üwhm i in imm wig—ai—Mag—BHEMgßEßa

Sluiten