Naar boven

Soerabaijasch handelsblad

31-12-1941

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 12

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Kolff & Co
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1865-1942
Periode gedigitaliseerd
  • 1865-1908 / 1929-1942
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Koninklijke Bibliotheek C 64
Nummer
  • 304
Jaargang
  • 89

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Advertentie

1 VAN EEN AANGRIJPEND THEMA OW)m| m■;>over liefde en opoffering: „IKAN DOEJOENG" met ASMANAII — SOERJONO — ZAINAII — PONIMAN — ACHMAD TEYS. Moet een meisje zich richten naar "de wen schan van haar vader en trouwen met den man dien zij niet bemint ? Moet zij haar eigen gevoelens en liefde opofferen terwllle van haar ouders ? Wat moet zwaarder wegen ln het leven: klndertrouw of liefde ? Een diep .aangrijpend thema over zuivere liefdesgevoelens, hetwelk U tevens een goede kijk geeft op de Oostersche mentaliteit. Geheel verschillend van andere tot nu toe vertoonde Malelsche films — en een mijlpaal in de Inheemsche filmindustrie. AANVANGSUREN 6.45 en 9.15 uur n.m. Vooraf: FOX NIEUWS. * Voor alle leeft Uden. Donderdagmorgen om 10 uur: Donderdagmiddag om 4 uur: iv »VAncn een EXTRA-VOORSTELLING van " Hnu iïardy „IKAN DOEJOEN G" met Stan LAURLL - Ollver HARDI, Voor alle leeftijden. J|_ Gewone avondprljzen. ■

Sluiten