Naar boven

Soerabaijasch handelsblad

09-01-1942

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 10

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Kolff & Co
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1865-1942
Periode gedigitaliseerd
  • 1865-1908 / 1929-1942
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Koninklijke Bibliotheek C 64
Nummer
  • 7
Jaargang
  • 90

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sampoerna-theater

Sampoerna-theater

„AJAU BERDOSA" (De Zondige Vader). Sinds twee avonden draalt ln het Bampoema-theater een Malelsche film — AJah- Berdosa — uitgebracht door de „Star Film Company" t» Batavia. Wanneer vit dit Jongste product van de Indische Filmindustrie vergeleken met eerder uitgebrachte producten, welke w|) eerder gezien hebben, dan zien wl) heel duidelijk de H)n van ontwikkeling, zoowel ln den Inhoud ali ln de technische hoedanigheden, die de Indische Filmindustrie een iteeds betere toekomst voorspelt. ..AJab-Berdosa" ls qua Inhoud en qua techniek zeer behoorlek te noemen. Het verhaal 1» ln het kort dit: Mardlman, een eenvoudige Jongen uit <3t desta, heelt zich door vUJt en oppassendheid weten op te werken tot de rang van hoofdschrijver bU den dienst van het B. ». Daarbij ondertona h(J niet VKlnlg steun — moreel en materieel — van zijn vrouw «i schoonouder*, eenvoudig» dessamenschen met eenlg vermogen. Het geluk van het gezin nog verhoogd door de geboorte van een jongetje, werd echter op wreeds w(Jz» verstoord. Mardlman werd benoemd tot mantrl-polltle te Batavia, waar de eenvoudige man uit de dessa niet bestand bleek te z||n teg i de verleidingen vau het leven der groots stad. Warslah, zijn vrouw uit de dessa. kon het hem niet meer naar den iln maken, nadat h 0 lp iiennli kwam met de „moderne" vrouwen. zy moest naar de desta terug, en Mardlman gaf zich geheel over aan rtjn hartstochten. HU kwam onder de bekoring van een dier modern» vrouwen, dl» hem geheel aan haar leiband hield. 11U Het zich schelden van zUn vrouw, dl» Intusschen met zUn ziek zoontje b(J de ouders ln d» dessa terug was. Van het een kwam het ander; een royaal, verkwistend leven van plezier maken e» uitgaan om der wille van zijn Modern» vrouw, geldgebrek, verduistering, en tenslotte d» gevangenis. Na zUn opsluiting werd het nog erger; Mardlman niet ln staat zich weer op te werken, werd Ud van een «end» geheim» arakstokers; bU gelegenheid van een rarzla van do politie werd Mardlman. die zich tegen gevangenneming veriet<■«. ernstig gewond en naar de C. B. Z. vervotrd. En daar wu het. dat hll ztln eerste vrouw, Warslah, als verpleegster terugvond, •n r'ln v.onn als een Jongo dokter. Tot goov" het verhaal. Di hooidrolverlolkera vervullen hun rollen «aarblj ln liet bllzonder genoemd moet worden Ma' Njai, die de schoonmoeder-rol r-*i " hl,el '» De huiselijke «cènes in es dessa, haar ontmoeting met Mardlman Batavia,_ ZUn door i.aar hpel tafereelen gewordun, me ZOo uit h't werl:el«ke leven g'girpra kunnen tUn. liet verhaal ls vlot, J de tafereelen zijn logisch van opzet, er ls «"dynamiek en wat het voornaamst» J a* ,bet k,(lcr Vln hM P'Jblleit, i dat haar meet tien, opvocCind.

Sluiten