Naar boven

Soerabaijasch handelsblad

20-11-1941

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 12

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Kolff & Co
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1865-1942
Periode gedigitaliseerd
  • 1865-1908 / 1929-1942
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Koninklijke Bibliotheek C64
Nummer
  • 271
Jaargang
  • 89

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sampoerna-theater „LINTAH DARAT”

Sampoerna-theater „LINTAH DARAT”

In het Bampoerna-theater wordt desa week een belangwekkende Maldscha sociale film vertoond, die ongetwijfeld het Maletseh-- sprekende deel Vin onze samenleving tal lntercsseeren. De „Star Film Co." heeft n.l. een gegeven verfilmd, waarin het werk van de Anti- Woekcrvereeniglng belicht wordt. Op voor het eenvoudige publiek begrijpelijke en aanschouwelijke wUze ls hier een voorstelling gegeven vsn het kwaad der woekeraars („bloedtulgers"), terwUl de vérstrekkend# hulp, die de Antl-Wockervereenlglng kan bieden, eveneens wordt aangetoond. De verdienste van de film ls, dat dit gegeven dusdanig In een verhaal welke uit het leven gegrepen schijnt, Is verwerkt, dat da toeschouwers ongetwijfeld geboeid lullen n)o door spel en handeling. Da hoofdrollen ln deze Malelsche film worden vervuld door E. Joenara, S. flatUem, M. Arlef en A. B, DJoenaedl, die ln de films ~Pah Wongso" en „TJloeng Wanara" reeds bekendheid hebben verwonen bt) het Inhcemscho en Chlneesche bioscooppubliek.

Sluiten