Naar boven

Bataviaasch nieuwsblad

01-05-1940

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 4

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Kolff & Co.
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1885-1950
Periode gedigitaliseerd
  • 1885-1942
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Koninklijke Bibliotheek C 96
Nummer
  • 130
Jaargang
  • 55

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cinema: Siti Akbari

Cinema: Siti Akbari

In de Cinema Palace Bioscoop bastond Maandagavond, vooral van Inhtemsche zijde, groote 'belangstelling voor de première van de Maleisch sprekende film Siti Akbari, een productie van de Tan Film Comp. te Batavia. Het scenario behar.dalt het leven van een jong modarn echtpaar, dat van Bandoeng ,r,aar Batavia verhuist, waar de echtgenoot zijn vrouw ontrouw'wordt. Hij venslingert zich aan een zangeres. Langzamerhand komt het echtpaar aan lagerwal. De vrouw keert naar haar vrienden terug, en komt later in de kampong terecht. De man wordt door een ouden vriend uit de misère gehaald, en aan een baantje geholpen. Door hun zoon- I tje vinden man en vrouw elkander terug.

Men h:eft ,in deze film een. greep I gedaan naar het leven van een modern menschenpaar, een onderwerp dat zeker in staat zal zijn de groote massa van het Inhecmsche bioscooppubliek te boeien. Hierdoor is echter de film zeer sterk onder Europeeschen, hier en daar zelf« ar.der Amerikaanschen invloed gekomen. De acteurs spelen zeer goed, hoewel de film verschillende zwakko punten toont die kenschetsend zijn voor een groeiende filmindustrie.

Ongetwijfeld is het levi-m. van den bewoner van de groote stad, waar ook ter wereld, een interessant onderwerp voor een film. Met Europeesche acteurs en actrices had Siti Akbari echter een Europeesche film kunnen zijn.

Sluiten